skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Opintojen työjaksoilla rengasturvallisuus on tunnettava

Rengasturvallisuuskorttikoulutus on pitkä sana, jolla on ytimekäs tehtävä: tehdä rengastöistä turvallisia. Turussa Autonrengasliiton koulutukseen osallistunut autoalan opettaja Sami Ruotsalainen päivitti rengasalan osaamistaan ja sai mukaansa hyviä vinkkejä autoalan opiskelijoiden perehdyttämiseen

Autoalan opettaja Sami Ruotsalaiselle osallistuminen rengasturvallisuuskorttikoulutukseen oli samalla aikamatka omaan nuoruuteen.

”Työskentelin 25 vuotta sitten itse rengasalalla. On sanottava, että neljännesvuosisadassa alan työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat kehittyneet älyttömästi”, Ruotsalainen kertoo.

Ruotsalainen opettaa autoalaa Turun ammatti-instituutissa, jonka tiloissa Autonrengasliiton Rengasturvallisuuskorttikoulutus pidettiin syyskuussa 2023. Päivän kestävällä kurssilla osallistujat voivat suorittaa rengasturvallisuuskortin. Se on toimialakohtainen työturvallisuuskortti, jota hallinnoi Työturvallisuuskeskus.

Kortti osoittaa, että sen haltija tuntee toimialakohtaiset työturvallisuusriskit ja hallitsee turvalliset työtavat rengastöissä. Se on tärkeää niin autoalan opiskelijoille kuin heidän opettajilleenkin.

”Kun itse nuorena tein rengastöitä, ei nykyään rengasalan arkeen kuuluvia paineistushäkkejä tunnettu, vaikka etenkin paineistettava kuorma-auton rengas voi räjähtäessään jopa tappaa.”

Osa aikanaan Ruotsalaiselle opetetuista työtavoista ovat nykypäivänä ehdottomasti kiellettyjä. Ja hyvä niin, Ruotsalainen sanoo.

”Autoalalla ylipäätään suuri osa onnettomuuksista tapahtuu siksi, että riskejä ei tunneta ja osata huomioida.”

Työssä oppimiseen on annettava turvalliset eväät

Rengasturvallisuuskorttikoulutukset on suunnattu etupäässä yritysten toimitusjohtajille, toimipaikkojen esimiehille, myyntihenkilöstölle ja työntekijöille. Ruotsalaisen mielestä se sopii myös hyvin ammatillisen koulutuksen opettajille.

”Opinnoissa opiskelija tukeutuu opettajan ammattitaitoon. Siksi on tärkeää, että opettajat osallistuvat koulutuksiin ja päivittävät omaa tietämystään.”

Ruotsalainen näkee rengasalan osaamisen tärkeänä. Ammatti-instituutissa autoalan opintoihin vaaditaan tietty määrä työssä oppimista. Moni opiskelija haluaa tehdä opintojaksoja rengasliikkeissä.

”Liikkeissä tarvitaan kausityövoimaa. Opiskelijalle se on hyvä tapa suorittaa 1-2 kuukauden mittainen työssäoppimis- tai oppisopimusjakso, joista jälkimmäisestä saa myös palkkaa.”

Samalla erityisesti juuri kiivaat vaihtosesongit edellyttävät turvallisten työtapojen hallintaa. Työssäoppimisjaksoilla työnantaja on vastuussa työturvallisuudesta, mutta se ei yksin riitä. Talvi voi saapua yllättäen, jolloin aiottuina perehdytyspäivinä liikkeessä voikin olla jo täysi tohina päällä.

”On hyvä, että työturvallisuus lähtee sieltä uran alusta. Jos me emme saa sitä aikaan jo koulutuksessa, seuraavalla työnantajalla on aina isompi työ saada se aikaan.”

Tehdään turvallisesta alasta vielä turvallisempi

Autonrengasliitto järjestää työturvallisuuskoulutuksia ympäri maata noin kuusi kertaa vuodessa.

”Koulutusten tärkein tehtävä on ehkäistä kaikkein vakavimpien työtapaturmien syntyminen työpaikoilla. Työ on meille kaikille tärkeää, mutta vielä tärkeämpää jokaiselle on palata illaksi terveenä kotiin”, Autonrengasliiton asiamies Nina Sillantaka sanoo.

Työturvallisuutta alettiin rengasalalla kehittää systemaattisesti 2000-luvun alkupuolella. Autonrengasliitto aloitti rengasturvallisuuskorttikoulutukset vuonna 2006. Koulutuksille oli tarvetta. sillä vuosituhannen alussa rengasalalla tapahtui välillä useitakin kuolemaan johtaneita työtapaturmia vuosittain.

Koulutuksista on ollut apua alakohtaisten riskien hallinnassa. Samalla myös eri aloilla yleisesti työturvallisuuteen ja erilaisiin turvavarusteisiin on alettu suhtautua aiempaa vakavammin.

”Työtapaturmat eivät valitettavasti kokonaan katoa, mutta ne ovat vähentyneet merkittävästi ja kuolemaan johtanut tapaturma rengasalalla on tapahtunut viimeksi vuonna 2011. Tästä syystä Autonrengasliitto kokee kouluttamisen tärkeäksi ja hyödylliseksi”, Sillantaka sanoo.

Renkaista hyötyä myös muuhun opetukseen

Työturvallisuuskurssin suorittanut Sami Ruotsalainen suosittelee kurssipäivää myös muille autoalan opettajille.

”Työturvallisuuden merkitys on opetuksessa korostunut. Meille tulee nuoria, joilla ei ole niin hyvää silmää vaaratilanteille ja nuoruuteen kuuluukin aikuisiin verrattuna korostunut riskinotto. Siksi on hyvä, että opettaja pystyy tuomaan työturvallisuutta esiin ja että sitä myös valvotaan.”

Rengastöiden ohessa työturvallisuuskoulutus sai Ruotsalaisen katsomaan opetusta myös laajemmin. Koulutuksessa nousi esiin, että usein onnettomuuksien taustalla on puutteellinen perehdyttäminen työtehtäviin ja työkaluihin.

”Siksi koko autoalan opetuksen perehdyttäminen päätettiin laittaa Turun Ammatti-instituutissa entistä parempaan kuntoon. Kiinnitämme jatkossa enemmän huomiota myös jatkuvaan perehdytykseen”, kolmannen vuosikurssin opiskelijoita ohjaava Ruotsalainen sanoo.

Back To Top
Search