skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Vanteen korjaushitsaus ja erikoisvanteen oikaisu

1. Vanteen korjaushitsaus

Autonrengasliitto ry:n suositus:
Henkilöauton, pakettiauton, kuorma-auton tai linja-auton vanteita ei korjaus hitsata.

Maatalous-, metsä-, työkone- ja teollisuuskoneiden vanteet voidaan korjaushitsata, jos vanne on hyvässä kunnossa ja on täysi varmuus hitsaustyön suorittajan ammattitaidosta ja hitsaustyön laadusta.

Jos todetaan, että henkilöauton, pakettiauton, kuorma-auton tai linja-auton vannetta on korjaushitsattu tai muiden vannetyyppien osalta on epävarmuutta työn laadusta, on vanne romutettava.

2. Erikoisvanteen oikaisu

Autonrengasliitto ry:n suositus:
Jos havaitaan, että erikoisvanteessa on heittoa, joka on oletettavasti syntynyt ulkoisesta iskusta, ei tällaista vannetta saa millään keinolla oikaista. Ellei tällaista vannetta voida oikaisematta käyttää, on vanne romutettava.

Back To Top
Search