skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

SUOMEN RENGASKIERRÄTYS OY

Käytettyjen renkaiden järjestelmällinen kierrätys aloitettiin Suomessa 1996. Suomalainen rengaskierrätysmalli perustuu valtioneuvoston päätökseen käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä, joka tuli voimaan 1.6.1996, sekä valtioneuvoston asetukseen käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta, joka tuli voimaan 1.9.2004.

Nykyinen jätelaki tuli voimaan 1.5.2012 ja tuottajasäännöksien osalta 1.5.2013. Lain ja asetuksen mukaan renkaiden tuottajat – valmistajat, maahantuojat ja pinnoittajat – ovat velvoitetut huolehtimaan siitä, että käytöstä poistuvista renkaista päätyy hyötykäyttöön vähintään 95 painoprosenttia.

Suomen Rengaskierrätys Oy on hyväksytty tuottajayhteisönä uuden jätelain mukaiseen tuottajarekisteriin 28.11.2014. Kierrätysvelvoitteen hoitamiseksi rengasalan keskeiset toimijat perustivat 31.10.1995 Suomen Rengaskierrätys Oy:n. Yhtiön osakkaina ovat 31.12.2017 ARL – palvelu Oy, Bridgestone Europe NV/SA, Continental Rengas Oy, Goodyear Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj ja Oy Suomen Michelin Ab. Yhtiön toimitusjohtajana on Risto Tuominen.

Suomen Rengaskierrätys Oy:n tehtävänä on organisoida käytöstä poistettujen renkaiden keräily ja hallinnointi, järjestää käytöstä poistettujen renkaiden vastaanotto, varastointi, uudelleenkäyttö tai muu hyödyntäminen tai käsittely.  Lisäksi yhtiö tiedottaa ja valistaa rengaskierrätykseen ja ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa vaan mahdollisimman tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla toteuttaa käytöstä poistettujen renkaiden talteenotto ja uudelleenkäyttö.

Kierratys_tienpohjaSuomen Rengaskierrätyksen keräysverkostoon kuuluvan vastuullisen kierrätyspisteen tunnistat ”Renkaat kiertoon” -merkistä. Keräysverkostoon kuuluu yhteensä noin 3 100 kierrätyspistettä, jotka kattavat koko maan. Niiden vastaanottamat renkaat kootaan keskitetysti alueterminaaleihin, joista ne toimitetaan edelleen jatkokäsiteltäväksi ja hyötykäyttöön  (Renkaan kiertokulku valmistajalta hyötykäyttöön).

Suomessa käytöstä poistuu vuosittain noin 60 000 tonnia renkaita, mikä vastaa kappaleiksi muutettuna noin 6 miljoonaa henkilöauton rengasta. Lähes koko vuotuinen määrä kerätään kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Hyödyntämisaste on jo vuosia ollut yli lain asettaman tavoitteen.

Vuonna 2020 kerättiin ennätyksellisesti yhteensä 61 089 tonnia käytöstä poistettuja renkaita. Pinnoitukseen toimitettiin 191 tonnia, materiaalihyötykäyttöön 51 594 tonnia ja energiahyötykäyttöön 229 tonnia. Vuosina 1996 – 2020 on kerätty yhteensä 1 068 273 tonnia käytöstä poistettuja renkaita.

 

Renkaiden keräyksestä ja kierrätykseen toimittamisesta on 1.1.2007 alkaen vastannut Kuusakoski Oy Suomen Rengaskierrätys Oy:n operatiivisena toteuttajana.

Renkaan myyjän on otettava vastaan käytöstä poistetut renkaat korvauksetta. Velvollisuus koskee myytävään määrään nähden kohtuulliseksi katsottava määrä ja myytäviä rengaslajeja vastaavia käytöstä poistettuja renkaita. Renkaan kuluttajan on luovutettava käytöstä poistettu rengas renkaan myyjälle tai renkaan tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan, ellei hän itse järjestä renkaiden hyödyntämistä.

Ajoneuvorenkaiden kierrätys rahoitetaan uusien renkaiden oston yhteydessä kuluttajalta perittävällä kierrätysmaksulla. Kierrätysmaksu määräytyy rengastyypin mukaan. Lisätietoja rengaskierrätyksestä ja Suomen Rengaskierrätys Oy:n toiminnasta löytyy yhtiön kotisivuilta www.rengaskierratys.com.

Back To Top
Search