skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

PINNOITUKSEN E -SÄÄNNÖT 108 JA 109

YK:n Euroopan talouskomissiossa, ECE:ssä on laadittu pinnoitusta koskevat E-säännöt. Säännöt valmistuivat vuonna 1999. Säännöt koskevat henkilöauton ja kuorma-auton renkaiden pinnoittamista. Henkilöautonrenkaan pinnoitussäännön numero on 108 ja kuorma-autonrenkaan 109. ECE säännöt koskevat ajoneuvojen laitteiden ja osien vaatimustenmukaisuutta.

Pinnoituksen E-säännöt ovat pakollisia koko EU – alueella 13.9.2006 alkaen. Neuvoston päätöksen (2006/443/EY) mukaan vaaditaan E-säännön 108 ja/tai 109 mukainen hyväksyntä renkaiden pinnoitukselle 13.9.2006 alkaen, eikä hyväksymättömiä renkaita saa enää tuoda markkinoille.

E -sääntöjen mukainen tyyppihyväksyntä vaatii sekä pinnoitettujen renkaiden testauksen että kirjallisen tuotannon valvonta-/ohjausjärjestelmän eli laatujärjestelmän hyväksynnän sekä sopimuksen tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta valvojan Traficomin tehtävään ilmoittaman tutkimuslaitoksen kanssa. Traficomin nettisivuilla on tiedot tehtävään ilmoitetuista tutkimuslaitoksista.

E-säännön 108 ja/tai 109 mukaista hyväksyntää voi hakea Suomesta tai jostain muusta E-sääntöjä soveltavasta maasta. Suomessa toimivaltainen viranomainen hyväksynnän myöntämiseen on Traficom. Hyväksynnän myöntäminen edellyttää renkaiden testaamista Suomen ilmoittamassa tutkimuslaitoksessa.

Suomi on ilmoittanut rengastestaukseen hyväksytyksi tutkimuslaitokseksi Test World Oy:n Vantaalta, Pruflabor Nord Bad Bramstedtista Saksasta ja Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Oponiarskiego Poznanista Puolasta. Traficomin nettisivuilla on ajan tasalla olevat tiedot testauksen ilmoitetuista tutkimuslaitoksista. Traficom saa hyväksyä vain näiden kolmen tutkimuslaitoksen testiraportit käsitellessään tyyppihyväksyntähakemuksia. Tämä koskee sekä alkutestausta että vuosittaisia testauksia, kun hyväksyntä on haettu Traficomilta. Jos halutaan testauttaa renkaat muussa kuin Suomen ilmoittamassa tutkimuslaitoksessa, pitää tyyppihyväksyntää hakea sellaisen maan tyyppihyväksyntäviranomaisesta, joka on ilmoittanut kyseisen tutkimuslaitoksen.

Tyyppihyväksyntä tulee hakea erikseen HA-renkaille ja KA-renkaille. Eli mikäli yksi pinnoittamo valmistaa HA-renkaita ja KA-renkaita, täytyy tällaisen pinnoittamon hakea kaksi tyyppihyväksyntää.

Pinnoittajan tulee testauttaa ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä 5 rengasta. Vuotuisesta pinnoitustuotannosta tulee testauttaa 0,01 % kuitenkin vähintään 2 kpl E-säännön 109 mukaisia renkaita ja vähintään 5 kpl E-säännön 108 mukaisia renkaita, joiden tulee läpäistä testi. Suoritettujen testien raporttien toimittaminen Traficomille on tyyppihyväksynnän voimassaolon edellytys. Testi on sama kuin uuden renkaan tyyppihyväksyntätesti.

Hyväksynnän hakeminen Suomesta

Hyväksynnän edellytyksenä on:

  • tyyppihyväksyntähakemus liitteineen (mm. pinnoitettavien renkaiden koot) lähetetään Traficomille. Hakemuslomake löytyy Traficomin nettisivuilta www.traficom.fi
  • sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä tai Traficomin tai Traficominn ilmoittaman tutkimuslaitoksen hyväksytysti suorittama hyväksyntäasiakkaiden prosessien valvonta (HAP).
  • hyväksynnän hakijan ja Traficomin tai Traficominn tehtävään ilmoittaman tutkimuslaitoksen välille solmittu HAP – sopimus (kahtena kappaleena).
  • aloitustarkastuksessa valittujen 5 renkaan hyväksytty testaus Suomen ilmoittamassa tutkimuslaitoksessa.
  • alkuperäinen testiraportti toimitetaan Traficomille.

Tämän jälkeen Traficom voi myöntää E-säännön 108 ja/tai 109 mukaisen tyyppihyväksynnän.

Eurooppalaisen toimialajärjestön BIPAVERin verkkosivuilla (www.bipaver.org) on luettelo kaikista pinnoittajista, joille on myönnetty E-sääntöjen 108 ja 109 mukaisen tyyppihyväksynnän.

Back To Top
Search