skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Autonrengasliitto pähkinänkuoressa

Rengasalan etujärjestö

Autonrengasliitto ry (ARL) on rengasliikkeiden ja rengaspinnoitusyritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Autonrengasalan valtakunnallinen järjestäytyminen alkoi siitä, kun Suomen autokorjaamoiden ja – liikkeiden liittoon perustettiin itsenäisesti toimiva kumikorjaamojaosto. Perustava kokous pidettiin Porissa 25.3.1944.

Kumikorjaamojaosto vaihtoi vuonna 1946 nimeään. Siitä tuli Kumikorjaamojärjestö. Vuonna 1950 oli jälleen nimenmuutos ajankohtainen. Nimeksi päätettiin Kumikorjaamoiden liitto, josta vuonna 1957 tuli Autorengaskauppiaat ry.

Liiton nykyinen nimi Autonrengasliitto ry otettiin käyttöön helmikuussa 1964. Autonrengasliitto ry:n 80 – vuotista taipaletta juhlittiin 16.3.2024.

ARL:n jäsenyritykset ovat Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseniä. Palta ry on Elinkeinoelämän Keskusliitton (EK) toiseksi suurin jäsen. ARL on jäsenenä Liikenneturvassa ja osakkaana Suomen Rengaskierrätys Oy:ssä. Liitto omistaa palveluyhtiön ARL-palvelu Oy:n

Kansainväliset yhteytensä ARL hoitaa pohjoismaisten rengasalan järjestöjen yhteistyöelimen Nordiska Däckrådetin, eurooppalaisen rengasalan toimialajärjestön BIPAVERin (International Federation of National Association of Tyre Specialists and Retreaders) ja pohjoismaiden rengasalan teknisen järjestön STROn (The Scandinavian Tire & Rim Organization) kautta.

Jäsenet asiantuntijaliikkeitä

Autonrengasliiton jäseninä on 58 rengasalan erikoisliikettä ja pinnoitusyritystä, joilla on yhteensä noin 214 toimipistettä. Yritysten palveluksessa työskentelee noin 1700 henkilöä. Liitolla on lisäksi yhteistyöjäseninään 30 alalle läheisiä yrityksiä tukemassa toimintaa ja rengasalan ulkoista profilointia.

ARL:n jäsenyritykset edustavat runsaat 70 % Suomen rengasmarkkinoista. Alan yritykset harjoittavat renkaiden ja vanteiden vähittäis- ja tukkukauppaa, tarvikekauppaa, renkaiden pinnoitus-, huolto-, korjaus- ja asennustoimintaa sekä renkaiden vientiä ja tuontia.

Autonrengasliiton jäsenliikkeen tunnistat ”Rengasasiantuntija” -kyltistä ulko-ovella.

Tehtävät

Autonrengasliiton elinkeinopoliittisena tehtävänä on edistää rengasliikkeiden ja rengaspinnoitusyritysten toimintaedellytyksiä vaikuttamalla lainsäädäntöön ja määräyksiin, edistämällä yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta, nostamalla alan arvostusta ja tuottamalla jäsenille välineitä toiminnan kehittämiseen. Lisäksi liitto edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

ARL:n työmarkkinapoliittisena tehtävänä on työrauhan turvaaminen rengasalalla. Se solmii alan työehtosopimuksen ja pyrkii luomaan palvelu- ja tuotantotoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia työsuhteen ehtoja, edistämään paikallista sopimustoimintaa ja toimialan ammatillista koulutusta sekä nostamaan työturvallisuustasoa jäsenyrityksissä. Liitto tukee jäseniään työtaistelun uhatessa ja sen kestäessä.

Jäsenpalvelut

Rengasmarkkinat (elinkeinoasiat)

Autonrengasliitto

  • tiedottaa rengasmarkkinoiden kehityksestä kuukausittain
  • tiedottaa toimialan kannattavuus- ja tuottavuuskehityksestä
  • tiedottaa alan kansallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä sekä rengasalaa ohjaavan lainsäädännön ja määräysten muutoksista ja antaa viranomaisille toimialaa koskevia lausuntoja
  • toteuttaa tiedotus- ja turvallisuuskampanjoita sekä suorittaa tutkimustoimintaa rengas- ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi sekä jäsenyritysten asiantuntijakuvan vahvistamiseksi
  • edistää käytöstä poistettujen renkaiden kierrätystä

Työmarkkinat (työmarkkina-asiat)

Autonrengasliitto

  • tekee toimialaa koskevan työehtosopimuksen Teollisuusliitto ry:n kanssa
  • neuvoo ja kouluttaa työehtosopimusten sekä sosiaali- ja työlainsäädännön soveltamisessa sekä työoloja koskevissa kysymyksissä
  • tiedottaa työehtosopimuksiin ja sosiaali- ja työlainsäädäntöön sekä palkkakehitykseen liittyvistä asioista
  • edistää työrauhaa toimimalla jäsentensä apuna työsuhteen osapuolten välillä syntyneiden erimielisyyksien selvittämisessä sovinnollisesti
Back To Top
Search