skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

RENGASALAN AMMATILLINEN KOULUTUS

Autonrengasliitto on viime vuosina panostanut merkittävästi ammattikoulutuksen kehittämiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan rengastoimialalla monipuolista ammattitaitoa ja vahvaa osaamista sekä osaamisen jatkuvaa uudistamista. Panostus ammatilliseen koulutukseen on ollut täysin välttämätöntä, koska rengasasennuksen vaativuustaso on viime vuosina noussut olennaisesti. Lisäksi on varmistauduttava siitä, että toimiala saa jatkossakin laadukasta ja osaavaa työvoimaa ja että ammattitaitoa voidaan kehittää rengastyön osaamistarpeita vastaaviksi.

Autoalan perustutkinnon valinnaisiin tutkinnon osiin on sisällytetty Autonrengasliiton koulutustyöryhmän laatimat 15 osaamispisteen (aiemmin 10 opintoviikkoa) mittaiset tutkinnon osat rengastyöstä, sekä rengas- ja vannemyynnistä.

Rengasalan ammattitutkinto on looginen ja määrätietoinen jatko ammattiosaamisen kehittämispanostukselle. Autonrengasliiton koulutustyöryhmän laatimat ammattitutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.10.2012.

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.8.2018. Ajoneuvoalan ammattitutkinto on uusi tutkinto, jossa yhdistyy yhdeksän aiemman tutkinnon osaaminen. Tutkintorakenteesta poistuvat: henkilöautomekaanikon ammattitutkinto, raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto, pienkonekorjaajan ammattitutkinto, rengasalan ammattitutkinto, automaalarin ammattitutkinto, autokorimekaanikon ammattitutkinto, automyyjän ammattitutkinto, varaosamyyjän ammattitutkinto, auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto.

Rengasalan ammattitutkinnon perusteet on yhdistetty sellaisenaan rengaspalvelun osaamisalaan, joka on yksi ajoneuvoalan viidestä osaamisalasta.

Suomen koulutusjärjestelmä (http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot).

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 90 osaamispistettä ja valinnaisia 55 osaamispistettä. Autoalan perustutkinto sisältää kuusi osaamisalaa.

Autoalan perustutkinnon uudistetut perusteet tulivat voimaan 1.8.2018. Perustutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397336/reformi/tiedot

Autoalan perustutkinnon osaamisalat

 • Autokorinkorjauksen osaamisala (tutkintonimike: autokorinkorjaaja)
 • Automaalauksen osaamisala (tutkintonimike: automaalari)
 • Automyynnin osaamisala (tutkintonimike: automyyjä)
  • Valinnainen tutkinnon osa: rengas- ja vannemyynti (15 osp – 10 ov)
 • Autotekniikan osaamisala (tutkintonimike: ajoneuvoasentaja)
  • Valinnainen tutkinnon osa: rengastyöt (15 osp – 10 ov)
 • Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala (pienkonekorjaaja)
 • Varaosamyynnin osaamisala (tutkintonimike: varaosamyyjä)
  • Valinnainen tutkinnon osa: rengastyöt (15 osp – 10 ov)
  • Valinnainen tutkinnon osa: rengas- ja vannemyynti (15 osp – 10 ov)

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käytännön työtehtävissä ajoneuvokorjaamossa tai rengasliikkeessä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.8.2018. Ammattitutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4804100/reformi/tiedot

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon osaamisalat
Ajoneuvoalan ammattitutkinto muodostuu viidestä osaamisalasta, jotka ovat:

 • myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala
 • vauriokorjauksen osaamisala
 • korjaamopalvelun osaamisala
 • työnjohdon osaamisala
 • rengaspalvelun osaamisala.

Rengasalan ammattitutkinto, joka valmistui 2012, on yhdistetty sellaisenaan rengaspalvelun osaamisalaan.

Rengaspalvelun osaamisala – tutkinnon osat
Rengaspalvelun osaamisalan pakollisena osana on henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt. Tutkinnon osa vastaa 100 osaamispistettä (osp).

Tutkinnon valinnaisina osina ovat:

 • kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt (50 osp)
 • moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt (25 osp)
 • rengasalan varastopalvelut (25 osp)
 • tekninen myynti rengastyössä (25 osp)
 • renkaan pinnoitus (25 osp)
 • ajoneuvohuolto rengasliikkeessä (25 osp).
 • Lisäksi voidaan yhdistää toisesta tutkinnosta tai osaamisalasta 25 osaamispistettä tutkintokokonaisuuteen.

Rengaspalvelun osaamisala – tutkinnon muodostuminen
Rengaspalvelun osaamisalan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja yhden tai kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Tutkintoon vaaditaan yhteensä 150 osaamispistettä.

Jos valinnaiseksi tutkinnon osaksi valitaan kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt (50 osp), riittää tutkinnon suorittamiseen yksi valinnainen tutkinnon osa, koska tutkintoon vaaditaan 150 osaamispistettä. Muussa tapauksessa tutkinto muodostuu pakollisesta osasta ja kahdesta valinnaisesta osasta.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä rengasalan käytännön työtehtävissä toimimalla rengasliikkeessä tai autokorjaamossa rengasasennusten ympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Back To Top
Search