+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
EUrengasmerkintatarra

Klassificeringskriterier

Av EU-däckmärkningen framgår däckets drivmedelseffektivitet och våtgrepp (A–G) samt ljudnivåklass och det uppmätta värdet för däck- och vägbanebuller.

Däckets drivmedelseffektivitet fastställs enligt rullmotståndet på skalan A–G. Däck med lägsta rullmotstånd hänförs till klass A. Däck vars rullmotstånd representerar den bästa klassen A kan minska bränsleförbrukningen med hela 7-8 procent i jämförelse med de sämsta G-klassdäcken.

Obs. Även förarens körsätt inverkar i avgörande grad på drivmedelseffektiviteten. Med miljövänlig körning och riktigt däcktryck kan man spara på bränslekostnaderna och minska koldioxidutsläppen.

Däckets våtgrepp klassas enligt bromssträckan på vått underlag med användning av skalan A-G. Den kortaste bromssträckan på vått underlag uppnås med ett A-klassat däck. När däckets våtgreppsklass höjs med ett steg förkortas bromssträckan enligt grov uppskattning med en billängd från 80 km/h i timmen på våt vägyta. Våtgrepp avspeglar inte väggrepp på snö eller is.

Obs. Däckets våtgreppsprestanda försvagas väsentligt i takt med däckets slitage. Lagen kräver ett mönsterdjup på minst 1,6 mm för sommardäck men säkerhetsrekommendationen i vått väglag är minst 4 mm.

Externt däck-och vägbanebuller fastställs enligt den ljudnivå som däcket utanför bilen ger upphov till. Däckets ljudnivåklass anges på en trestegsskala och den externa ljudnivån som ett uppmätt värde i decibel. Ett däck som hänförs till den tystaste ljudnivåklassen markeras med en svart ljudvåg. Tre svarta ljudvågor markerar den bullrigaste ljudnivåklassen.

Obs. Dubbdäck omfattas inte av EU-däckmärkningen genom att det vid mätning av rullmotståndet använda laboratorieförfarandet inte lämpar sig för testning av dubbdäck.

EU-däckmärkningen skall vara på ett synligt ställe antingen med en dekal som klistrats på däcket eller med tryckta märken som finns synliga i omedelbar närhet av däcken. Därtill bör märkningen ingå i allt tekniskt reklammaterial, inbegripet sådant material som tillhandahålls via internet.

Med tekniskt reklammaterial avses tekniska manualer, broschyrer, foldrar och kataloger vare sig dessa är i tryckt eller elektronisk form eller tillgängliga på internet samt webbplatser, vilka har till syfte att marknadsföra däck för konsumenter och som anger däckens specifika tekniska parametrar.

Med tekniskt reklammaterial avses inte annonsering på affischtavlor eller i tidningar, tidskrifter, radio, television eller i motsvarande nätutgåvor.

Konsumenten får information om däckklassificeringen av däckförsäljaren ifall däcken inte finns för påseende. Klassificeringsuppgifterna ges på eller tillsammans med faktura som konsumenten får vid inköp av däck.

Däcktesterna som presenteras i motortidningarna och sakkunniga däckförsäljare hjälper att hitta de för konsumenternas egna behov bäst lämpade däcken.

Tilläggsuppgifter om EU-däckmärkningen och om val av däck fås i sakkunniga däckaffärer. Bildäcksförbundets medlemsföretag finns på förbundets hemsidor ortvis.

Presentationsmaterial:

EU-däckmärkning – bildmaterial

Sök