skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Uusintakoulutuksen  sisältö

 

 • Yhteenveto peruskurssin ryhmätöistä
 •  Työturvallisuus rengastyöpaikoilla
 •  Melu ja tärinä
 •  Kemikaalit
 •  Työsuojelun vastuut
 •  Jatkuva parantaminen
 •  Vaarojen selvittäminen ja riskienarviointi
 •  Asennuskelpoisuuden varmistaminen
 •  Rengasalan ergonomia
 •  Onnettomuustilanteessa toimiminen
 •  Pidetään palaveri – ryhmätyö
 • Koulutuksen yhteenveto
 • Tentti

Uusintakoulutuksen aikataulu

 

 • 08.00 aamiainen
 • 08.30 päivän avaus
 • 12.00 lounas
 • 14.30 kahvi
 • 16.00 päivän päätös

Back To Top
Search