skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Tutkimustiivistelmä – Autonrengasliiton kesärengastutkimus 2018

RENGASTUNTEMUKSESSA PALJON PETRATTAVAA

Rengasratsia-kampanjoinnilla on vaikutettu pitkäjänteisesti rengasturvallisuuteen. Kesärenkaiden syyskunto onkin parantunut selvästi, mutta autoilijoiden rengastuntemuksessa on yhä pahoja puutteita. Huonokuntoisilla renkailla ajaa enää joka kymmenes autoilija, kun kuntoseurannan alussa osuus oli lähes 25 prosenttia.

Henkilö- ja pakettiautojen kesärenkaiden kuntoa on tutkittu Suomessa syksystä 1997 lähtien Autonrengasliiton, Liikenneturvan ja poliisin järjestämien rengasratsioiden yhteydessä. Renkaita on tarkastettu vuosien varrella yhteensä 192 645 autosta. Urasyvyyksiä on mitattu kuntoseurannan aikana yli 770 000 yksittäisestä renkaasta.

Syksyllä 2018 rengasratsioita järjestettiin laajamittaisesti yhden välivuoden jälkeen. Kampanjaviikolla 10.–14.9. tarkastettiin yhteensä 5 948 henkilö- ja pakettiauton renkaat 34 eri paikkakunnalla. Päähuomio kohdistettiin jälleen renkaiden urasyvyyksiin. Auto luokitellaan huonorenkaiseksi, jos sen kuluneimman renkaan urasyvyys on 0–2 mm.

Kesärenkaiden syyskunto kohosi ennätyslukemiin
Syksyllä 2018 huonokuntoisia kesärenkaita oli 10,3 prosentilla autoilijoista eli vähemmän kuin kertaakaan aiemmin koko kuntoseurannan aikana. Huonorenkaisten autojen osuus hupeni niukasti 0,2 prosenttiyksiköllä edellisistä pohjalukemista. Laittomilla, urasyvyydeltään alle 1,6 millin renkailla rengasratsiaan ajoi 2,4 prosenttia autoilijoista.

Autokantaan suhteutettuna liikenteessä oli viime syksynä noin 311 000 huonoilla kesärenkailla varustettua henkilö- ja pakettiautoa. Kuntoseurannan alussa syksyllä 1997 liikenteessä arvioitiin olevan peräti 523 000 huonorenkaista autoa, vaikka autokanta on kasvanut samanaikaisesti noin 2,1:stä yli 3 miljoonaan autoon.

Alueelliset erot kaventuneet kuntoseurannan aikana
Syksyllä 2018 huonorenkaisten autojen osuudet vaihtelivat Manner-Suomen maakunnissa 6,5:stä 19,8 prosenttiin. Alueelliset erot kesärenkaiden syyskunnossa ovat kaventuneet selkeästi kuntoseurannan aikana paria poikkeusta lukuun ottamatta. Tutkimusaineistoa ei ole painotettu vastaamaan autokannan alueellista jakaumaa.

Maakuntavertailussa vähiten huonorenkaisia autoja tavattiin Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa. Kehnoimmilla renkailla ajettiin tällä kertaa Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Vuosien varrella eniten parannusta on tapahtunut Lapissa, jossa kampanjointikin on ollut kaikista vilkkainta.

Useimmat ajavat tietämättään kehnoilla kumeilla
Monet ajavat renkaansa kesäkaudella huomaamattaan huonoon kuntoon. Viime syksynä huonorenkaisista autoilijoista vain 26 prosenttia tiedosti renkaidensa kehnon kunnon. Useimmat huonoilla renkailla ajavista eivät siten osaa sopeuttaa ajotapaansakaan renkaiden ja olosuhteiden mukaan muodostaen liikenteessä todellisen riskiryhmän.

Seitsemällä paikkakunnalla tarkastettiin urasyvyyksien ohella myös rengastyyppi ja rengaspaineet. Tässä 1 889 auton otoksessa talvirenkaita oli 5,2 prosentilla, suuria paine-eroja 6,9 prosentilla ja huonokuntoisia renkaita 9,2 prosentilla autoilijoista. Vähintään yksi renkaisiin liittyvistä puutteista todettiin 18,6 prosentilla autoilijoista.

Syksyn 2019 Rengasratsia-kampanja järjestetään tiedotuspainotteisesti ilman laajamittaisia rengasratsioita ja kesärengastutkimusta. Kesärenkaiden kuntokehityksestä saadaan kuitenkin tuoreeltaan osviittaa muutamalla paikkakunnalla tehtävistä tarkastuksista.

Lähde:    Kesärengastutkimus 1997–2018. Henkilö- ja pakettiautojen renkaiden kunto syksyn rengasratsioissa (Autonrengasliitto 2019)

 

Back To Top
Search