+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
Talvirenkaan Kuntotarkastus

Vinterdäckstvång från och med 1.12. oberoende av föret

Vinterdäckstvånget blir beroende av föret först år 2020

Den obligatoriska användningen av vinterdäck träder i kraft lördagen den 1 december. Enligt gällande stadganden är vinterdäcken obligatoriska i december, januari och februari oberoende av föret. Enligt den nya vägtrafiklagen, som träder i kraft i juni 2020, blir vinterdäckstvånget beroende av föret. Därefter skall vinterdäck användas under perioden 1.11. – 31.3. om vädret eller väglaget det förutsätter.

Under vintermånaderna krävs att mönsterdjupet på person- och paketbilars vinterdäck skall vara minst 3,0 mm men säkerhetsrekommendationen i vinterföre är minst 5,0 mm. Ifall mönsterdjupet är under rekommendationen är det skäl att överväga anskaffning av nya däck eller att iaktta särskilt stor försiktighet i krävande vinterföre. I fordonets olika däck får mängden dubbar avvika med högst 25 procent från mängden dubbar på det däck på vilket antalet dubbar är störst.

Brister i däckkännedomen

Bilisterna känner till personbilarnas mönsterdjupskrav allt sämre. Enligt Bildäcksförbundets konsumentenkät visste endast 27 procent av de tillfrågade minimimönsterdjupet för vinterdäck. Däckkännedomen kartlades i YouGov Finlands konsumentpanel i maj 2018. I undersökningen deltog 1 090 finländska bilister som i sitt hushåll ansvarar för däckfrågor.

Enligt Bildäckförbundets ordförande Jarmo Nuora görs däckskiftet allt oftare av professionella. ”Största delen av bilisterna byter ännu däcken själv eller med hjälp av en bekant, men allt oftare använder man sig av däck- eller serviceverkstädernas tjänster. Samtidigt skall man låta kontrollera däckens skick. Däckens mönsterdjup, dubbarnas skick och däckens lufttryck skall man kontrollera också under pågående körperiod.

Däckens placering bör skiftas

I en av Trafi i mars 2018 utförd vinterdäcksundersökning konstaterades att dåliga, för föret olämpliga eller till egenskapen olika däck fanns på cirka var tredje bil. I jämförelse med höstens däckratsior tycks vinterdäckens skick vara betydligt sämre än sommardäckens skick i slutet av körperioden.

För dubbdäckens del visade sig dubbarnas skick vara det största problemet. Resultatet överensstämmer med resultaten från däckhotellsundersökningen som gjordes våren 2017, då man kontrollerade dubbarnas skick och konditionsskillnader på till hälften slitna däckserier. Av de undersökta däckserierna uppfyllde de flesta däcken inte längre nuvarande dubbantalskrav.

Enligt Nuora beror skillnaderna i däckseriernas skick på att framhjulsdrivna bilar blivit allt vanligare och på de senaste årens vinterförhållanden. ”Däckens placering bör vid behov skiftas från körperiod till annan och även under pågående körperiod för att däcken skall slitas jämnt. Ifall skillnaderna i däckens skick blir stort, lönar det sig att monterade de bättre däcken på bakaxeln”.

kuva2 1018sve
Däcken placering bör skiftas från körperiod till annan och vid behov under pågående körperiod så att däcken slits jämnt
.

Tilläggsuppgifter:

Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora, tel. 040 557 5690 www.autonrengasliitto.fi
____________

Bildäcksförbundet r.f. är en branschorganisation i närings- och arbetsgivarpolitiska frågor, som värdesätter företagsamhet och samverkan och som grundades 1944. Bildäcksförbundet har 70 medlemsföretag, med sammanlagt 260 verksamhetsenheter. Enligt en gemensam vision köps och underhålls däcken i Finland också i framtiden främst i däckspecialistföretagen.

Sök