+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
Ensilumi

VINTERDÄCK ÄNTLIGEN OBLIGATORISKA FÖR TUNGA FORDON

Ändringar kan också ske i däckkraven för personbilar

Enligt förordningen som statsrådet idag utfärdat kommer det till kalendern bundna vinterdäckstvånget att gälla även tunga fordon från och med 2.1.2017. Därtill är det möjligt att ändringar ännu aktualiseras i däckkraven vintertid genom att man på kommunikationsministeriet i samband med totalrevisionen av vägtrafiklagen som bäst genomför en utvärdering av däckkraven för samtliga fordonsklasser.

Enligt den nya förordningen skall lastbilars och bussars drivande axlar under perioden december, januari och februari förses med vinterdäck vars mönsterdjup på huvudmönstrets slitbana är minst 5 mm. På fordonens övriga axlar och släpvagnar skall under motsvarande period användas däck vars mönsterdjup är minst 3 mm. Ändringen gäller också personbilar med en totalmassa som är större än 3,5 ton samt traktorer, vars konstruktiva hastighet är över 60 km/h.

Juha Mustakangas, som är ordförande för däckbranschens tekniska forum, anser att förnyelsen är bra och att de nya kraven i detta nu närmar sig grannländernas nivå. ”Vi förväntade oss strängare krav på mönsterdjupet också för styrande axlars däck. Enligt vår utredning skulle detta ha bidragit till ökad säkerhet och framkomlighet i trafiken utan att i större utsträckning medföra extra kostnader för den tunga trafiken”.

Definitionen på vinterdäck kräver precisering

För typgodkännande av däck som lämpar sig för vinterbruk finns två olika kategorier. Den traditionella M+S-markeringen grundar sig på däcktillverkarens egen uppfattning att däcket lämpar sig för vinterförhållanden. Den nya 3PMSF-markeringen (den s.k. snöflingesymbolen) finns på däck som lämpar sig för krävande vinterförhållanden och som har klarat E117-regelns snögreppstest.

En M+S -markering garanterar inte längre som sådan däckets vinteregenskaper. ”Under de senaste åren har det på däckmarknaden dykt upp personbilsdäck som säljs som vinterdäck trots att deras tekniska prestanda ligger på sommardäcksnivå. I Tyskland t.ex. krävs från och med innevarande vinter en 3PMSF-markering av vinterdäcken. Ett motsvarande krav borde i all hast tas i bruk även i Finland”, framkastar Mustakangas.

Vinterdäckstvång enligt väglag?

I samband med beredningen av vägtrafiklagens totalförnyelse har man tagit upp frågan om en ändring av bestämmelsen som gäller användningen av vinterdäck så, att istället för att vara bundet till kalendern skulle tvånget vara beroende av väglaget, eller en kombination av dessa. Hela vägtrafiklagpaketet kommer snart att sändas för en omfattande remissbehandling. Också i kommande Däckforum den 8 februari kommer intressenterna att beredas tillfälle att byta åsikter om däckkraven.

Däckbranschens tekniska forum understöder det nuvarande vinterdäckstvånget som är bundet till kalendern, vartill man anser att vinterdäck borde användas i vinterväglag redan i oktober. ”Med nuvarande vinterdäckstvång som är bundet till kalendern säkrar man trafiksäkerheten och framkomligheten i vintersäsongens svåra och snabbt växlande körförhållanden”, motiverar Juha Mustakangas.

Tilläggsuppgifter:
Ordföranden för däckbranschens tekniska forum Juha Mustakangas, tel. 010 401 7758
www.autonrengasliitto.fi

Sök