+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
Rengasratsia Valentina Ahlavuo 2

Uppföljningsinfo – Positiv anda i däckratsiorna i början av veckan

SOMMARDÄCKENS HÖSTSKICK ALLT BÄTTRE

Sommardäckens höstskick fortsätter att förbättras. Av resultatet från däckratsiorna, som arrangerades i början av veckan, kan utläsas att andelen bilar med dåliga däck i urvalet på nästan 2 100 kontrollerade bilar var endast 6,6 procent eller 2,6 procent-enheter mindre än senaste höst på samma jämförelseorter. Under kampanjveckan kontrolleras totalt över 2 500 person- och paketbilars däck.

Förhandsuppgifterna har samlats in i däckratsior som arrangerades i Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Björneborg och Rovaniemi 9.-11.9.2019. Höstens resultat jämförs med resultaten från hösten 2018 då totalt 1 889 bilar kontrollerades på samma jämförelseorter. Senaste höst kontrollerades totalt nästan 6 000 person- och paketbilars däck.

Väldig standardökning runt polcirkeln
Sommardäckens höstskick försämrades något i Jyväskylä medan andelen dåliga däck på de övriga jämförelseorterna har minskat klart sedan senaste höst. Antalet kontrollerade bilar på de olika orterna är förutom i huvudstadsregionen tillräckligt stort för att tillförlitligt återspegla utvecklingen i däckens skick.

Kampanjchef Risto Keskiruokanen från Bildäcksförbundet glädjas över att den positiva utvecklingstrenden har fortsatt. ”Det långsiktiga kampanjarbetet tycks ge resultat. I början av uppföljningsperioden hösten 1997 hade var fjärde bilist dåliga däck. I Rovaniemi var andelen då hela 46 procent.”

Förhandsuppgifter från däckratsiorna i början av veckan
taulukkosve

1 Bilar, vars mest slitna däck har ett mönsterdjup på 0–2 mm
2
I uppgifterna för Kuopio ingår också Leppävirta, Siilinjärvi och Suonenjoki

Säkerhetsrekommendation minst 4 mm
Ett däck klassificeras som dåligt när mönsterdjupet är 2 mm eller mindre. Lagens minimikrav på sommardäckens mönsterdjup är 1,6 mm, men vid blötföre rekommenderas allmänt ett mönsterdjup på minst 4 mm. Om mönsterdjupet är under rekommendationen är det skäl att överväga byte av däck eller att iakttaga särskilt stor försiktighet i blötföre.

Däckratsiorna som arrangeras gemensamt av Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen fortsätter ännu denna vecka i Jyväskylä och Rovaniemi. En mera omfattande redovisning för kampanjveckans resultat på jämförelseorterna inkluderande även resultaten från däcktyps- och däcktrycksundersökningen publiceras i slutet av september.

Tilläggsuppgifter:
Kampanjchef Risto Keskiruokanen, Bildäcksförbundet r.f., tfn 0400 698 216
www.autonrengasliitto.fi

 

Sök