+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
JA902058

Uppföljningsinfo – Däckratsiorna i början av veckan avslöjar:

ANDELEN DÅLIGA DÄCK PÅ SAMMA NIVÅ SOM SENASTE HÖST

Bilisterna har förberett sig för höstens blötfören och skött om skicket på sina däck förhållandevis väl. Den varma sommarens inverkan på däckens skick verkar vara mindre än väntat. Av resultatet från däckratsiorna, som arrangerades i början av veckan, kan utläsas att andelen bilar med dåliga däck i urvalet på nästan 1 500 kontrollerade bilar var 8,6 procent eller endast en halv procentenhet större än senaste höst på samma jämförelseorter. 

Kampanjchef Hannu Lintala från Bildäcksförbundet konstaterar att förändringen är så obetydlig, att däcken inte tycks ha nötts mera än vanligt under sommaren.  ”I varm lufttemperatur slits däcken som känt snabbare, men å andra sidan är det möjligt att försommarens värme har gjort vägytorna jämnare.”

Lintala betonar betydelsen av vägnätets skick för däckens slitage. “På vårens skrovliga asfaltvägar är däckens slitage till och med 4–5 gånger snabbare än under högsommaren. Dessutom kan bilarnas hjulvinklar förvridas på vägar i dåligt skick, vilket på ett enskilt däck snabbt förorsakar onormalt slitage.”

Variationer i däckens skick på jämförelseorterna

Förhandsuppgifterna om denna höst har samlats in i däckratsior som arrangerades i Jyväskylä, Kuopio, Björneborg och Rovaniemi 10.-12.9.2018. Höstens resultat jämförs med resultaten från hösten 2017 då totalt 2 405 bilar kontrollerades på samma jämförelseorter. Sommardäckens skick tycks variera ortvis mera än föregående höst.

Ett däck klassificeras som dåligt när mönsterdjupet är 2 mm eller mindre. Lagens minimikrav på sommardäckens mönsterdjup är 1,6 mm, men vid blötföre rekommenderas allmänt ett mönsterdjup på minst 4 mm. Mönsterdjupet inverkar väsentligt på vattenplanings-hastigheterna och bromssträckorna i vått väglag.

Förhandsuppgifter från däckratsiorna i början av veckan
kuva6 0918sve

1 Bilar, vars mest slitna däck har ett mönsterdjup på 0–2 mm
2
I uppgifterna för Kuopio ingår också Leppävirta, Siilinjärvi och Suonenjoki

Däckratsiorna som arrangeras gemensamt av Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen fortsätter ännu på fredagen denna vecka. En mera omfattande redovisning för kampanjveckans resultat på jämförelseorterna publiceras i slutet av september. Sommardäcksrapporten som inkluderar resultaten från hela landet publiceras hösten 2019.

(bildtext:) Målsättningen med Däckratsia 2018 – kampanjveckan är att kolla cirka 10 000 person- och paketbilars däck. I kampanjen som arrangerats sedan hösten 1997 har kollats redan över 200 000 däckserier.

Tilläggsuppgifter:
Kampanjchef Hannu Lintala, Bildäcksförbundet r.f., tfn 020 790 0883
www.autonrengasliitto.fi

 

 

Sök