+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
A9 08482

Uppföjningsinfo – Hösten första halka kräver vinterdäck

ALLT FÄRRE ANMÄRKNINGAR I DÄCKRATSIORNA

I däckratsiorna som arrangerades förra veckan konstaterades allt färre brister i person- och paketbilarnas däck. Enligt Bildäcksförbundet var andelen bilar med dåliga däck (mönsterdjup 0–2 mm) endast 6 procent. Knappt 4 procent hade brister i däckens lufttryck och med vinterdäck körde litet över 4 procent av bilisterna.

Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen har gemensamt arrangerat kampanjer för bättre däcksäkerhet regelbundet sedan hösten 1997. Under årens lopp har man på vägarna kontrollerat redan över 200 000 däckserier. Till stöd för informationsverksamheten i höstens kampanj arrangerades däckratsior på åtta olika orter 9.-13.9.2019.

Sommardäckens höstskick allt bättre
I denna sammanfattning redogörs för resultaten av däckratsiorna som arrangerades i Jyväskylä, Björneborg, Rovaniemi och i Kuopio med omnejd där mönsterdjupet, däcktrycket och däcktyp kontrollerades på totalt 2 234 bilar. Dessutom arrangerades i Helsingfors i samband med kampanjens infotillfälle en däckratsia i uppvisningssyfte, i vilken 31 bilars däck kontrollerades.

I denna hösts undersökningsmaterial är inte södra Finland alls representerat, vilket betyder att resultaten återspeglar endast utvecklingen i däckens skick i andra delar av landet. Inte heller i undersökningsrapporten som görs vartannat år på basis av omfattande däckratsior runtom i landet, har undersökningsmaterialet vägts att motsvara bilparkens regionala fördelning.

Det insamlade undersökningsmaterialet visade att andelen bilar med dåliga däck var endast 6,4 procent medan motsvarande andel senaste höst på samma jämförelseorter var 9,2 procent och i hela undersökningsmaterialet 10,3 procent (bilaga 1). Ett däck klassificeras som dåligt när däckets mönsterdjup är 0–2 mm. Sommardäckens minimimönsterdjup är 1,6 mm, men säkerhetsrekommendationen i vått väglag är minst 4 millimeter.

Användningen av vinterdäck sommartid har minskat
I år påträffades en aning mindre brister i däcktrycken än tidigare. Minst 0,5 bars skillnader i lufttrycket på däck, som befann sig på samma axel, påträffades hos 3,7 procent av bilarna medan tryckskillnaderna föregående år var 6,9 procent (bilaga 2). Däcktrycket inverkar väsentligt på bilens köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens användningstid.

I däckratsiorna innevarande höst påträffades vinterdäck hos 4,2 procent av bilarna medan andelen förra hösten var 5,2 procent (bilaga 3). Enligt blötförestesterna är ett för nordiska vinterförhållanden avsett dubbfritt vinterdäck i blötföre sämre än ett helt utslitet sommardäck. Det är skäl att även i fortsättningen påminna bilisterna om vikten av att förse sig med däck enligt väglag.

I blötföre fungerar sommardäcken klart bättre än vinterdäcken, men i höstens första halka behövs absolut vinterdäck. Det lönar sig att byta till vinterdäck enligt föret och inte enligt kalendern. Detta har också beaktats i den nya vägtrafiklagen, där vinterdäckstvånget kopplas till vädret eller väglaget från november 2020.

(bildtext:)
Andelen bilar med dåliga däck i höstens däckratsior håller på att stabiliseras runt 10 %, då andelen i början av uppföljningsperioden i slutet på 1990-talet var över 20 %.

Tilläggsuppgifter:
Kampanjchef Risto Keskiruokanen, Bildäcksförbundet r.f., tfn 0400 698 216 www.autonrengasliitto.fi

Bilagor:
Uppföljning av sommardäckens skick i höstens däckratsior 2014 – 2019
Bildäcksförbundets sommardäcksundersökning 1997 – 2018 (undersökningsrapport)

Bilaga 1. Bilar med dåliga däck i däckratsiorna 2014–2019 (%)
taul1sve

  • person- eller paketbil, vars mest slitna däcks mönsterdjup är 0–2 mm
  • åren 2014, 2016 och 2018 är hela undersökningsmaterialet 6–9 000 bilar
  • på 5–10 jämförelseorter har kontrollerats årligen cirka 2 300 bilar

Bilaga 2. Stora däcktrycksskillnader på jämförelseorterna 2014–2019 (%)
taul2sve

  • skillnaden i däcktrycket minst 0,5 bar på däcken på samma axel.
  • däcktrycket har kontrollerats årligen på 5–10 orter på cirka 2 000 bilar

Bilaga 3. Bruk av vinterdäck sommartid på jämförelseorterna 2014–2019 (%)
taul3sve

  • person- eller paketbil med vinterdäck eller med både vinter- och sommardäck
  • däcktyp har kontrollerats årligen på 5–10 orter på cirka 2 300 bilar

 

 

Sök