+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Undersökningssammandrag – Bildäckförbundets sommardäcksundersökning 2018

MYCKET ATT FÖRBÄTTRA I DÄCKKÄNNEDOMEN

Däckratsia-kampanjerna har inverkat långsiktigt på däcksäkerheten. Sommardäckens höstskick har förbättrats betydligt, men i bilisternas däckkännedom finns det fortfarande stora brister. Endast var tionde bilist kör numera med dåliga däck medan andelen i början av uppföljningsperioden var närmare 25 procent.

Sedan hösten 1997 har sommardäckens kondition på person- och paketbilar i Finland undersökts i samband med däckratsiorna som arrangerats av Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen. Däcken har under årens lopp kontrollerats på 192 645 person- och paketbilar. Mönsterdjupet har under uppföljningen mätts på över 770 000 enskilt däck.

Efter ett mellanår arrangerades däckratsior hösten 2018 igen i stor omfattning runt om i landet. Under kampanjveckan 10.-14.9. kontrollerades totalt 5 948 person- och paketbilars däck på 34 olika orter. Uppmärksamhet fästes huvudsakligen igen vid däckens mönsterdjup. En bil vars mest slitna däck har ett mönsterdjup på 0–2 mm klassificeras som bil med dåliga däck.

Sommardäckens höstskick nådde rekordsiffror

Hösten 2018 körde endast 10,3 procent av bilisterna med dåliga däck, vilket är mindre än någonsin tidigare under hela uppföljningsperioden. Andelen bilar med dåliga däck var knappt 0,2 procent mindre än den tidigare rekordsiffran. Med olagliga däck, vars mönsterdjup är under 1,6 mm, körde i däckratsian 2,4 procent av bilisterna.

I relation till hela bilparken var cirka 311 000 person- och paketbilar försedda med dåliga däck senaste höst. I början av uppföljningsperioden hösten 1997 uppskattades att hela 523 000 bilar försedda med dåliga däck rullade i trafiken, fastän bilparken samtidigt har vuxit från ungefär 2,1 till över 3 miljoner bilar.

De regionala skillnaderna har minskat under uppföljningsperioden

Andelen bilar försedda med dåliga däck år 2018 varierade landskapsvis mellan 6,5 och 19,8 procent. De regionala skillnaderna i sommardäckens höstskick har, med ett par undantag, tydligt minskat under uppföljningen. Undersökningsmaterialet har inte vägts att motsvara bilparkens regionala fördelning.

I landskapsjämförelsen påträffades det minsta antalet dåliga däck i Satakunda, Tavastland och Mellersta Finland. Med de sämsta däcken körde man denna gång på Åland, i Sydösterbotten och i Österbotten. Under årens lopp har den största förbättringen skett i Lappland där kampanjerna har varit livligast.

De flesta kör omedvetet med dåliga däck

Mången bilist kör sina däck i dåligt skick omedvetet. Senaste höst var endast 26 procent av de bilister som körde med dåliga däck medvetna om skicket på sina däck. De flesta av dem som kör med dåliga däck kan därför inte anpassa sitt körsätt efter däckens skick och utgör således en verklig riskgrupp i trafiken.

På sju orter kontrollerades utöver mönsterdjupet också däcktyperna och däckens lufttryck. I urvalet som omfattade 1 889 bilar påträffades vinterdäck på 5,2 procent av bilarna, stora skillnader i däcktrycken konstaterades på 6,9 procent och dåliga däck hos 9,2 procent av bilisterna. Minst en med däcken relaterad brist konstaterades hos 18,6 procent av bilisterna.

Hösten 2019 arrangeras Däckratsia-kampanjen med tonvikt på information utan omfattande däckratsior och sommardäcksundersökning. Färska uppgifter om utvecklingen av däckens skick fås dock från däckratsiorna som denna höst arrangeras på endast ett fåtal orter.

Källa:    Sommardäcksundersökning 1997–2018. Däckens skick på person- och paketbilar i höstens däckratsior (Bildäcksförbundet 2019)

 

 

Sök