+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Testsammandrag – Tekniikan Maailmas blötförestest 2016

SLITAGE FÖRSÄMRAR DRASTISKT DÄCKETS PRESTANDA

Enligt Tekniikan Maailmas färska blötförestest lönar det sig inte att helt köra slut sina sommardäck om man ens lite vill tänka på säkerheten. Ett till hälften nedslitet sommardäcks väggrepp är ännu måttligt men därefter försämras däckets prestanda väsentligt i blötföre. Testresultatet visade att ett nytt vinterdäck klarade sig sämre än ett slutkört sommardäck.

Blötförestestningen genomfördes i maj 2016 av Test World Oy på Nokia testcentral. I testningen jämfördes högklassiga sommardäck och för nordiska förhållanden avsedda friktionsdäck med varandra både som nya och slitna. Testresultaten presenteras närmare i Tekniikan Maailma nr 16/2016 och på en videoinspelning som publiceras på Bildäcksförbundets webbsidor.

Vattenplaning hotar redan vid låga hastigheter
Däckets kontaktyta (bilaga 1) med vägen kan vid vått väglag överraskande minska till obefintlighet. I stället för ett väggrepp som motsvarar en handflatas storlek reduceras greppet redan i normala färdhastigheter till endast lillfingers storlek. Utöver vattenmängd, körhastighet och däckens mönsterdjup inverkar också däckets ytmönster och profil på vattenplaningstendensen.

Däckets vattenplaningstendens (bilaga 2) mättes med accelerationstest på sex millimeters vattenmängd. Ett nytt sommardäck parerade vattenplaning ända upp till en hastighet på 80 km/h. Med till hälften nedslitna däck med mönsterdjup på fyra millimeter hamnade bilen i vattenplaning vid 75 km/h. Med dåliga däck som slitits ner till ett par millimeter, råkade bilen i vattenplaning redan vid 70 km/h.

Bromsningstestet på våt asfalt (bilaga 3) utfördes från en hastighet på 80 km/h. Med nya sommardäck var bromssträckan cirka 25 meter. Med till hälften nedslitna däck blev den ett par meter längre, men med undermåliga däck blev bromssträckan rentav 12 meter längre. Farten var ännu 45 km/h där bilen med nya däck hade stannat helt.

Slitna vinterdäck på jumboplats i jämförelsen
I blötförestestet försämrades däckets prestanda som väntat i takt med slitaget. Däremot överraskade vinterdäcken med sina verkligt dåliga resultat. Det har alltid varit känt, att mjuka friktionsdäck inte fungerar på sommaren, men i testet som nu gjordes klarade sig inte ens helt nya friktionsdäck i jämförelsen med slutkörda sommardäck.  Detta upprepades såväl i vattenplaningstestet som i inbromsningen på våt vägyta (bilagorna 2 och 3).

I tidskriften Tekniikan Maailma (16/2016) konstateras, att sommardäcken är gjorda för sommarbruk. “Sommardäckens struktur och gummiblandning har designats så att väggreppet och manövrerbarheten är som bäst på asfalt och i sommartemperaturer.  Av dem krävs speciellt en bastant struktur, hållbar gummiblandning och ett fungerande slitbanemönster”.

”I vinterdäcken har man strävat efter ett möjligast gott is- och snögrepp, vilket på grund av däckteknikens tvingande lagbundenheter oundvikligen är en faktor som fungerar negativt på egenskaperna att klara av våta vägytor. Lagstiftarna borde därför allvarligt överväga att införa ett förbud att använda dubbfria vinterdäck på sommaren,” föreslår tekniska direktören Jukka Antila på Test World Oy.

Tilläggsuppgifter:
Tekniikan Maailmas Blötförestest 2016 (TM 16/2016)
Tekniska direktören Jukka Antila, Test World Oy, tel. 0400 696 370
Kampanjchef Risto Keskiruokanen, Bildäcksförbundet r.f., tel. 0400 698 216
www.autonrengasliitto.fi

Bilaga 1. Jämförelse av däckets kontaktyta vid olika mönsterdjup
testsammandrag1

Tekniikan Maailmas blötförestest 2016
•    sommardäck med olika mönsterdjup fotograferade med supersnabb kamera
•    körhastighet 80 km/h, 6 mm vätska på glasskiva

Bilaga 2. Vattenplaningshastighet med nya vs. slitna sommar- och vinterdäck (km/h)
testsammandrag2

Tekniikan Maailmas blötförestest 2016
•    högklassigt sommardäck och friktionsdäck för nordiska förhållanden
•    accelereringstest på rak sträcka, vattendjup 6 mm

Bilaga 3. Inbromsning på våt vägyta med nya vs. slitna sommar- och vinterdäck (m)
testsammandrag3

Tekniikan Maailmas blötförestest 2016
•    högklassigt sommardäck och friktionsdäck för nordiska förhållanden
•    bromssträcka på våt asfalt, 80–5 km/h

Sök