+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
wheels

Reparationssvetsning av fälg och uträtning av specialfälg

1. Reparationssvetsning av fälg

Bildäckförbundet rf:s rekommendation:
Personbils-, paketbils-, lastbils- eller bussfälgar repareras inte med svetsning.

Fälgar till jordbruksmaskin, skogsmaskin, eller arbets- och industrimaskiner kan reparationssvetsas ifall fälgen är i gott skick och när man har försäkrat sig om svetsarens yrkesskicklighet och svetsarbetets kvalitet.

Ifall man konstaterar att personbils-, paketbils-, lastbils eller bussfälg har reparationssvetsats eller om man beträffande något annat slag av fälg är osäker på svetsningens kvalitet bör fälgen skrotas.

2. Uträtning av specialfälg

Bildäckförbundet rf:s rekommendation:
Om man i specialfälg kan konstatera skevhet som antagligen uppstått på grund av yttre slag får en dylik fälg inte på några som helst villkor rätas ut. Om dylik fälg skulle kräva uträtning för att kunna användas, bör fälgen skrotas.

Sök