+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

ECE-FÖRORDNINGARNA 108 OCH 109 GÄLLANDE REGUMMERADE DÄCK

I FN-organet ECE, Ekonomiska kommissionen för Europa har man uppgjort två förordningar, som gäller regummering av person- och lastbilsdäck. Reglerna färdigställdes år 1999. Personbilsdäckens förordning har nummer 108 och lastbilsdäckens förordning 109. ECE-reglerna gäller typgodkännande av fordonsdelar och – anordningar.

ECE 108 och 109 är obligatoriska från och med den 13.9.2006 inom hela EU. Enligt ministerrådets beslut (2006/443/EY) krävs typgodkännande enligt ECE 108 och/eller 109 för regummerade däck från och med den 13.9.2006. Detta innebär att regummeringar som inte är e-märkta och alltså inte tillverkats enligt förordningarna 108 och/eller 109 inte kan säljas i något EU-land.

Typgodkännande enligt ECE-normerna kräver testning av regummerade däck och godkännande av produktionens skriftliga kontroll-/styrsystem som används, dvs. kvalitetssystemet samt därtill ett avtal om tillsynen av produktionens typgodkännande med övervakaren, som antingen är Trafiksäkerhetsverket Traficom eller av Traficom anmäld forskningsanstalt. På Traficoms hemsidor finns uppgifter on anmälda forskningsanstalter.

Typgodkännande enligt förordningarna 108 och/eller 109 kan sökas i Finland eller i något annat EU -land. I Finland är Trafiksäkerhetsverket Traficom den godkännande myndigheten. Beviljande av typgodkännande förutsätter testning av däck i forskningsanstalt som anmälts av Finland.

Finland har anmält Test World Oy från Vanda, Pruflabor Nord från Bad Bramstedt i Tyskland och Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Oponiarskiego från Poznan i Polen som godkända forskningsanstalter för däcktesterna. Trafiksäkerhetsverket Traficom får godkänna endast testrapporter från dessa tre forskningsanstalter då Traficom behandlar ansökningar on typgodkännande.  Detta gäller både första testet och de årliga testerna. På Trafiksäkerhetsverket Traficoms hemsidor finns uppdaterade uppgifter on anmälda forskningsanstalter.

Typgodkännande skall ansökas skilt för regummering av personbilsdäck och skilt för regummering av lastbilsdäck. Detta innebär, att ifall ett företag regummerar både personbilsdäck och lastbilsdäck, skall en dylik regummerare ansöka om två typgodkännanden.

Före beviljande av typgodkännande måste regummeraren testa 5 däck. Av den årliga produktionen måste 0,01 % testas, dock minst 2 däck enligt ECE 109 och minst 5 däck enligt ECE 108. Alla däck måste klara testet. En förutsättning för att typgodkännandet hålls i kraft är att testrapporterna levereras till Trafiksäkerhetsverket Traficom.

Testet är detsamma, som gäller för typgodkännande av nya däck.

Ansökan om godkännande i Finland

Förutsättning för godkännande:

  • ansökan om typgodkännande skickas tillsammans med nödvändiga bilagor (t.ex. regummeringarnas däckdimensioner) till Trafiksäkerhetsverket Traficom (ansökningsblankett finns på Traficom internetsidor www.traficom.fi).
  • kvalitetssäkrad produktion; certifierat ISO 9001 kvalitetssystem eller att Traficom eller av Traficom anmäld forskningsanstalt försäkrat sig om att tillverkarens produktionsprocess är lämplig att tillverka typ- och kravenliga produkter.
  • avtal mellan den som söker typgodkännande och Traficom eller av Traficom anmäld forskningsanstalt om tillsynen av produktionens typgodkännande.
  • godkänd testning av 5 däck i forskningsanstalt som anmälts av Finland.
  • testrapporten i original skickas till Traficom.

Efter detta kan Trafiksäkerhetsverket Trafi bevilja godkännande enligt ECE 108 och/eller 109.

På den europeiska branschorganisationen BIPAVERs hemsidor (www.bipaver.org) finns en förteckning över alla regummerare som beviljats typgodkännande enligt ECE 108 och 109.

Sök