+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

PUBLIKATIONER

Årsberättelse 2018

Bildäcksförbundet r.f. (BDF) är en intresseorganisat-ion i närings- och arbetsgivarpolitiska frågor för före-tag inom däckbranschen.

Läs mer

Bildäckförbundets sommardäcksundersökning 1997 - 2018

SOMMARDÄCKENS HÖSTSKICK NÅDDE REKORDSIFFROR
Förbättringen i det ekonomiska läget och konsumenternas starkare framtidstro börjar så småningom synas även på vägarna.
 .

Regummering av däck 2012

Denna regummeringspublikation är tyngdpunkten förlagd på person- och paketbildsdäck samt lastbils- och bussdäck, om vilka vi använder benämningarna pe/pa- respektive la/bu-däck.

Läs mer

Person och paketbilars däckrisker på 2000 -talet

Enligt Bildäcksförbundets sommardäcksundersökning sköter bilisterna i dag bättre om sina däck än förut, vilket torde inverka positivt på trafiksäkerheten. En orsak till den positiva utvecklingen är de återkommande däckratsia- och däcktryckskampanjerna, vilka hör till European Road Safety Charter som en del av EU:s trafiksäkerhetsprogram.

Läs mer

Sök