+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
Kansi

Positiv överraskning från däckratsiorna i början av veckan

VAR TIONDE BILIST KÖR MED DÅLIGA DÄCK

Enligt förhandsuppgifterna har det skett en klar förbättring i sommardäckens höstskick. Av resultatet från däckratsiorna, som arrangerades i början av veckan, kan utläsas att andelen bilar med dåliga däck i urvalet på drygt 1 800 kontrollerade bilar var endast 9,7 procent, då motsvarande andel på hösten för två år sedan var 13 procent. Under kampanjveckan kontrolleras totalt cirka 10 000 person- och paketbilars däck på 50-60 orter.

Däckratsia-kampanjens kampanjchef Risto Keskiruokanen från Bildäcksförbundet konstaterar att däckratsiorna åter en gång skett i positiv anda. ”Enligt Bildäcksförbundets konsumentenkät anser hela 86 procent av de tillfrågade bilisterna att kampanjen har en främjande verkan på körsäkerheten. Den uppmärksamhet som varje höst fästs vid bildäcken upplevs som behövlig genom att man i vardagens brådska inte alltid kommer ihåg att kontrollera däckens skick.”

En förbättring konstaterades på samtliga jämförelseorter

Denna hösts förhandsuppgifter har samlats in i däckratsior som arrangerades i Jyväskylä, Kuopio, Raumo, Rovaniemi och Vanda 12.-14.9. Sommardäckens skick tycks ha förbättrats på samtliga jämförelseorter. Den största förbättringen har skett i Kuopio och Raumo, där andelen bilar med dåliga däck har sjunkit med cirka 10 procentenheter i jämförelse med hösten 2014.

Ett däck klassificeras som dåligt när mönsterdjupet är 2 mm eller mindre. Lagens minimikrav på sommardäckens mönsterdjup är 1,6 mm, men vid blötföre rekommenderas allmänt ett mönsterdjup på minst 4 mm. Mönsterdjupet inverkar väsentligt på vattenplaningshastigheterna och bromssträckorna i vått väglag.

Förhandsuppgifter från däckratsiorna i början av veckan:

dr16_1509

De informativa däckratsiorna fortsätter ännu på fredagen denna vecka. En mera omfattande redovisning för kampanjveckans resultat på jämförelseorterna publiceras i slutet av september. Sommardäcksrapporten som inkluderar resultaten från hela landet publiceras hösten 2017.

Tilläggsuppgifter:
•    kampanjchef Risto Keskiruokanen, Bildäcksförbundet r.f., GSM 0400 698 216
•    www.rengasratsia.fi och www.autonrengasliitto.fi

Sök