+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Säsonginfo 2/2017 – Gott humör med på vintersemestern

KOLLA DÄCKENS SKICK INFÖR SEMESTERFÄRDEN

I statistikerna över trafikskador syns snabba växlingar i väglaget och detta innebär extra utmaningar för både bilister och däck. Med goda vinterdäck kan bilisten klara de utmaningar som växlande väglag ställer, bara man håller i minnet att anpassa hastigheten enligt vägförhållandena. Bildäcksförbundet uppmanar bilisterna att kontrollera däckens skick och lufttryck inför kommande sportlovsresor.

Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora uppmanar bilisterna att granska däckens skick och lufttryck under hela säsongen. ”I is-, snö- och slaskföre krävs av däcken speciellt goda väggreppsegenskaper och tillräcklig slityta. Lagen förutsätter ett minst 3 mm: s mönsterdjup på vinterdäck men i vinterföre rekommenderas allmänt ett mönsterdjup på minst 5 mm”.

Däckspecialistens vintersemestertips:
•    kontrollera däckens skick och lufttryck
•    gott humör med på semesterfärden
•    följ med väderleksprognoserna även under resans gång
•    reservera tillräckligt med körtid

Som värst över 500 trafikolyckor per dag
Enligt försäkringsbolagens statistiker över trafikskador var antalet trafikolyckor år 2015 sammanlagt 94 740 dvs. i genomsnitt 260 fall per dag. Trafikskadornas antal ökade med 1,8 procent jämfört med föregående år. De senaste årens milda och snöfattiga vintrar har betytt att olyckornas helhetsantal har understigit ett hundra tusen.

I halt väglag inträffar talrika trafikskador. Flest trafikskador (467) inträffade tisdagen 13.1.2015, då temperaturen steg snabbt och då det samtidigt snöade ymnigt. ”Vintern överraskar inte bilisterna, utan halt väglag. Trafikskador uppkommer då bilförarna inte anpassar säkerhetsavstånden och körhastigheten enligt föret”, konstaterar kontaktchef Tapio Koisaari från Institutet för Olycksinformation.

Däck i bristfälligt skick är den allmännaste däckrisken i dödskrockar som orsakats av person- och paketbilar. ”I olycksfallsutredningar påträffar man oroväckande ofta gamla vinterdäck, vars gummiblandning har hårdnat och dubbarnas skick och antal minskat väsentligt. Dubbarna kan ha slitits av eller så har dubbspetsarna inget utstick alls”, förklarar Koisaari.

För närmare uppgifter:
•    ordförande Jarmo Nuora, Bildäcksförbundet r.f., tfn 040 557 5690
•    kontaktchef Tapio Koisaari, Institutet för Olycksinformation, tfn 040 450 4782

Användbara länkar:
•    www.autonrengasliitto.fi (däckinformation)
•    www.lvk.fi (olycksfallsstatistiker)
•    liikennetilanne.liikennevirasto.fi/ (aktuell information om väglaget)

Bilaga: Trafikskador som ersatts av trafikförsäkringen dagligen under år 2015 (st.)
Källa: VALT/Trafikförsäkringsbolagens trafikskadestatistik

tiedote 150217

Sök