+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
Paineet

KOLLA DÄCKENS SKICK INFÖR SEMESTERFÄRDEN

Säsonginfo 1/2018. Snabba växlingar i väglaget innebär stora utmaningar

På långa semesterresor kan väglaget plötsligt växla från isfri vägyta till blixthalka. Med goda vinterdäck kan bilisten klara de utmaningar som växlande väglag ställer, bara man håller i minnet att anpassa hastigheten enligt vägförhållandena. Bildäcksförbundet uppmanar bilisterna att kontrollera däckens mönsterdjup, lufttryck och dubbarnas skick inför kommande vintersemesterfärd.

Lagens minimikrav på vinterdäckens mönsterdjup är 3 mm, men säkerhetsrekommendationen i vinterväglag är minst 5 mm. Om mönsterdjupet är under rekommendationen är det skäl att överväga byte av däck eller att iaktta särskilt stor försiktighet i krävande vinterföre.

”Det lönar sig att kolla och reglera däcktrycket enligt körförhållandena och belastningen.
I kallt väder och med full belastning bör däckens lufttryck höjas med hela 0,5 bar”, påpekar Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora.

Däckspecialistens vintersemestertips:
•    kontrollera däckens skick och lufttryck
•    gott humör med på semesterfärden
•    följ med väderleksprognoserna även under resans gång
•    reservera tillräckligt med körtid

Som värst över 500 trafikolyckor per dag

Enligt OTI:s statistiker över trafikskador var antalet trafikolyckor år 2016 sammanlagt 99 573 dvs. i genomsnitt 272 fall per dag. Trafikskadornas antal ökade med cirka 7 procent jämfört med föregående år. De värsta trafikskadedagarna inträffade i januari då det under fyra dagar inträffade 500 trafikolyckor per dag.

Typiskt inträffar trafikskadorna oftast när temperaturen stiger snabbt och det samtidigt snöar ymnigt. Detta accentueras om dåligt väglag infaller i samband med rusningstrafik. I södra Finland där trafiken är livligare har de värsta körförhållandena de senaste vintrarna infallit först efter årsskiftet. Förändringen i väglaget kommer ofta som en överraskning för bilisterna som hunnit vänja sig vid bara vägar.

Däck i bristfälligt skick är den allmännaste riskfaktorn i dödskrockar som orsakats av person- och paketbilar. ”I olycksfallsutredningar påträffar man oroväckande ofta gamla vinterdäck, vars gummiblandning har hårdnat och dubbarnas skick och antal minskat väsentligt. Dubbarna kan ha slitits av eller så har dubbspetsarna inget utstick alls”, konstaterar kontaktchef Tapio Koisaari från Institutet för Olycksinformation.

Tilläggsuppgifter:
•    ordförande Jarmo Nuora, Bildäcksförbundet r.f., tfn 040 557 56
•    kontaktchef Tapio Koisaari, Institutet för Olycksinformation (OTI), tfn 040 450 4782

Bilaga: Av trafikförsäkringen ersatta trafikskador per dag under år 2016 (st.)
Källa: Trafikförsäkringsbolagens trafikskadestatistik 2016 (OTI 2018)

liite kuva 01_2018

______________

Bildäcksförbundet r.f., som grundades 1944, är en branschorganisation i närings- och arbetsgivarpolitiska frågor, som värdesätter företagsamhet och samverkan. Bildäcksförbundet är en intresseorganisation för 70 däckspecialist- och regummeringsföretag, vilka tillsammans har cirka 250 verksamhetsenheter. Enligt en gemensam vision köps och underhålls däcken i Finland också i framtiden främst i däckspecialistföretagen.

Sök