+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
Urasyvyys

KOLLA DÄCKEN INFÖR SEMESTERFÄRDEN

STRÄVA VÄGYTOR TÄR PÅ DÄCKEN

Försommarens sträva vägytor kan ha nött bildäcken i oväntat dåligt skick. Mönster-djupet på var fjärde bilists sommardäck har på hösten konstaterats avvika från varandra med minst två millimeter. Om skillnaden på däckens skick växer sig större, är det skäl att montera de bättre däcken bak.

Framdäcken slits i allmänhet snabbare än bakdäcken varför det lönar sig att också under körsäsongen byta hjulens placering för att förlänga däckens trygga användningstid.
Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora rekommenderar att byta hjulens placering efter cirka varje 8 000 körkilometer så att däcken slits jämnt.

Bilisterna är medvetna om vattenplaningsfaran
Enligt Bildäcksförbundets konsumentenkät är bilisterna väl medvetna om vattenplanings-risken som hänför sig till slitna sommardäck. Bilisterna ombads i enkäten att nämna de centrala risker som hänför sig till dåliga sommardäck. Hela 85 procent av de tillfrågade nämnde vattenplaningsfaran. Av undersökningen framgick också att nästan hälften av bilisterna körde slut sina däck till lagens miniminivå, innan de skaffade nya däck.

Undersökningen genomfördes i YouGov Finlands konsumentpanel i maj 2018. I enkäten deltog 1 090 finländska bilister som i sitt hushåll ansvarar för däckfrågor.

Erkänsla åt Bildäcksförbundet för framgångsrik däckupplysning
Trafikskyddets delegation för informationsbranschen har beviljat Bildäcksförbundet årets informationspris 2018. Förbundet har aktivt och framgångsrikt arrangerat kampanjer och informerat om vilken betydelse däckens kondition har för trafiksäkerheten. I samband med däckratsiorna insamlar förbundet data om däckens skick, vilket delas ut till medierna.

”Kolla däcken i tid. Med denna uppmaning har Bildäcksförbundet i samverkan med polisen och Trafikskyddet fäst långsiktig uppmärksamhet förutom på däckens mönsterdjup även på däck-trycken och på betydelsen av regelbunden kontroll av såväl mönsterdjup som däcktryck”, sammanfattar delegationens ordförande Eila Parviainen som motivering för utmärkelsen.

Trafikskyddets delegation för informationsbranschen beviljar årligen ett informationspris för en gärning av informationskaraktär som syftar till ökad trafiksäkerhet eller som på an-nat sätt bidrar till en förbättring av trafikklimatet och attityderna i trafiken.

Däckratsia 10. – 14.9.2018
I Däckratsia -kampanjen nästa höst arrangeras åter däckratsior i stor utsträckning i hela lan-det. Målsättningen är att kolla cirka 10 000 däckserier på 40–50 orter under perioden 10.-14.9.2018. I däckundersökningarna som inleddes 1997 har däckens höstskick kontrollerats på nästan 200 000 person- och paketbilar.

Tilläggsuppgifter:

Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora, tel. 040 557 5690
www.autonrengasliitto.fi
______________
Bildäcksförbundet r.f. är en branschorganisation i närings- och arbetsgivarpolitiska frågor, som värdesätter företagsamhet och samverkan och som grundades 1944. Bildäcksförbundet har 70 medlemsföretag, med sammanlagt 260 verksamhetenheter. Enligt en gemensam vision köps och underhålls däcken i Finland också i framtiden främst i däckspecialistföretagen.

Sök