+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Ifall bagaget packats på fel sätt i bilen så räddar inte ens de bästa däck bilisten i ett tvärstopp

Vid en kollision eller en tvärbromsning fortsätter löst packade föremål sin framfart och deras massa mångfaldigas under luftfärden. Utöver en riktig inpackning av bagaget lönar det sig att kontrollera däckens skick och lufttryck samt vid behov även bilens styrvinklar.

Inte ens de bästa däck eller övrig säkerhetsutrustning är till någon nytta ifall bagaget packats in slarvigt. Vid tvärbromsning eller i kollisionssituationer stannar bilen tvärt medan löst flygande föremål fortsätter sin bana framåt. Även helt små föremål förvandlas med ens till livsfarliga projektiler.

En 600 grams tablettdator förvandlas under en luftfärd till en 24 kilograms klump när en bil, som susar framåt med en hastighet på 50 km/h, plötsligt stannar till följd av en kollision eller tvärbromsning. På motsvarande sätt växer en fyrakilos hund vid tvärbromsning till en koloss på 640 kilogram, påminner Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora.

”I samband med förberedelserna av en semesterresa bör det således observeras att bagaget eller sällskapsdjuren inte får flyga fritt i passagerarutrymmet”.

I nya bilar har trenden genomgått en förändring från sedan-modeller med slutna bagageutrymmen mot farmarbilar och olika cityterrängbilar, vilkas bagageutrymme behändigt kan utökas genom att lösgöra skyddsnätet eller hatthyllan.

”Bagageutrymmet får inte packas för högt upp ovanför bakbänken. Ifall bagagenät inte finns är det klokt att fästa stora föremål med linor.”

Lufttrycket i skick före avresan
En stor del av de modernare bilarna har varningssystem som meddelar om fel i däcktrycket men föraren bör fortfarande själv hålla sig uppdaterad om det aktuella lufttrycket.

”När bilen packas full med folk och bagage är det bra att fylla lufttrycket i däcken en smula över det normala.”

Lämpligt lufttryck i däcken gör bilfärden bekvämare och säkrare. Särskilt i kurvor och väjningssituationer gör ett riktigt däcktryck bilen lättare att manövrera genom att riktigt däcktryck utgör förutsättning för att bilens elektroniska styrsystem fungerar som det skall.

Samtidigt som man sköter däcktrycket kan semesterbudgeten hållas i styr. Tillräckligt högt däcktryck sparar på bränslet och förlänger däckens användningsålder.

”Det är bättre att trycket finns i däcken än hos föraren”, säger Nuora.

Håll styrvinklarna i schack
Vårens tjälskador förorsakar skador på vägarna. Detta kommer till synes även i däcken.

”Uselt vägskick och tjälgropar samt skrovliga gatukanter vrider lätt de känsliga stödmekanismerna på nutida fordon när hjulet träffar dem.”

Styrningsvinklar som råkat i felläge känns oftast i landsvägshastigheter så att bilen drar sidledes och som vibrationer i ratten. Ifall symptomen verkar bekanta får man hjälp av yrkeskunniga däckspecialister.

Granskningen och vid behov regleringen av styrningsvinklarna är ett arbete som görs på en timme, vilket betalar sig tillbaka.

”Felaktig hjulvinkel nöter ut däcket snabbt och oförmärkt. I de värsta fall hinner däcket nötas så illa att det exploderar under körningen.”

Kontrollera däcken före semesterresan
Före resan är det att rekommendera att man, t.ex. i samband med kontrollen av däcktrycket, med ögonmått går igenom däcken såväl på utsidan, som insidan.

”Ifall man ser snittskador, större bulor eller utbuktningar lönar det sig att låta däcket kontrolleras av en specialist på en däckaffär och vid behov ersätta däcket med ett nytt.”

Mönsterdjupet kan kontrolleras med en två euros slant som läggs i mönsterfåran. Om slantens 4 millimeters silverkant sjunker i fåran, är mönsterdjupet 4 mm och däcket ger ett relativt gott väggrepp också under blötföre.  Det i lag stadgade minimimönsterdjupet är 1,6 mm men vid blötföre räcker detta inte till för att tränga undan vattnet mellan däcket och vägytan.

Informationskampanjen på hösten
I syfte att fästa uppmärksamhet vid kontroll av däcken även på hösten, arrangerar

Trafikskyddet, polisen och Bildäcksförbundet åter nästa höst en däckratsiakampanj med tonvikt på däckinformation.

Med temat ”kolla däcken i tid” strävar man att påminna om vikten av kontinuerlig däckkontroll och bilförarens ansvar. Informationskampanjen arrangeras vecka 37 (9.-13.9).

”Men såväl däcken som övrig säkerhetsutrustning fungerar bäst när man kommer ihåg att på resan förse sig med sig den viktigaste säkerhetsutrustningen, dvs. ta tillräcklig med tid på sig” säger Nuora.

Tilläggsuppgifter:

Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora, tel. 040 557 5690
www.autonrengasliitto.fi
______________
Bildäcksförbundet r.f. är en branschorganisation i närings- och arbetsgivarpolitiska frågor, som värdesätter företagsamhet och samverkan och som grundades 1944. Bildäcksförbundet har 70 medlemsföretag, med sammanlagt 260 verksamhetenheter. Enligt en gemensam vision köps och underhålls däcken i Finland också i framtiden främst i däckspecialistföretagen.

Sök