+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
Rengasirti

HAR DEN HETA SOMMAREN TUKTAT DÄCKEN?

BRISTER I BILISTERNAS DÄCKKUNSKAPER

Den ovanligt varma sommaren har i kombination med het asfalt sannolikt nött bilarnas däck snabbare än normalt. Sommardäckens dåliga skick kan komma som en överraskning för mången bilist genom att de flesta haft för vana att kontrollera skicket på sina däck endast på våren och hösten i samband med däckbytet.

Enligt Bildäcksförbundets färska konsumentundersökning är bilisterna väl medvetna om den vattenplaningsrisk som hör samman med slitna sommardäck. Hela 85 procent av de tillfrågade kunde nämna vattenplaningsfaran som en av riskerna. Däremot kom endast 37 procent av de tillfrågade ihåg de långa bromssträckorna på våt vägyta.

Konsumentundersökningen genomfördes i YouGov Finlands konsumentpanel 4.–15.5.2018 på uppdrag av Bildäcksförbundet. I undersökningen deltog 1 090 finländska bilister som i sitt hushåll ansvarar för däckfrågor.

Skillnaden mellan krav och rekommendation oklar
I blötföre försvagas sommardäckets prestanda avsevärt i takt med förslitningen. För sommardäck föreskriver lagen ett mönsterdjup på minst 1,6 mm, men säkerhetsrekommendationen är minst 4 mm vid blötföre. Ifall mönsterdjupet är under rekommendationen, är det skäl att överväga byte av däck eller att iakttaga särskilt stor försiktighet i blötföre.

I Bildäcksförbundets konsumentundersökning kom endast 36 procent av de tillfrågade ihåg det rätta minimikravet för sommardäck. Bedömningarna av ett tryggt mönsterdjup växlade oftast mellan 2-4 mm. Bilisternas kunskaper om mönsterdjupskraven och –rekommendationerna verkar fortfarande vara på låg nivå.

Däckens höstskick avslöjas i däckratsian
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det väsentligt att utreda hur väl bilisterna känner till däckens skick och prestanda. ”I däckratsiorna förra hösten var endast var fjärde bilist medveten om att han körde med dåliga däck. Däckens skick och bilisternas däckkunskaper testas igen i däckratsiorna som i informativ anda arrangeras från den 10 till den 14 september”, tipsar Bildäckförbundets ordförande Jarmo Nuora.

Den varje höst återkommande däckratsiakampanjen påminner oss om däckens säkerhetsbetydelse i höstens blötfören. Kampanjen har fortgått sedan år 1997 som ett samarbetsprojekt mellan Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen. I Bildäcksförbundets konsumentundersökning uppgav de flesta bilisterna att de kom ihåg Däckratsiakampanjen. Hela 84 procent av de tillfrågade ansåg att kampanjen var nyttig som befrämjare av trafiksäkerheten.

85
Testa mönsterdjupet med en slant! Sommardäckens höstskick är lätt att kontrollera med t.ex. en
2 euros slant.

Tilläggsuppgifter:
Bildäckförbundets ordförande Jarmo Nuora, puh. 040 557 5690
www.autonrengasliitto.fi

Bilaga:
Sammandrag av Bildäckförbundets konsumentundersökning 2018
_________________
Bildäcksförbundet r.f., som grundades 1944, är en intresseorganisation för däckbranschen som värdesätter företagsamhet och samverkan. Dess uppgift är att bevaka däckspecialist- och regummeringsföretagens intressen. Förbundet har 70 medlemsföretag, vilka tillsammans har cirka 260 verksamhetsenheter. Enligt en gemensam vision köps och underhålls däcken i Finland också i framtiden främst i däckspecialistföretagen.

Sök