+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
JA902017

Förhandsinfo – Var medveten on däckens skick och förhållandena

SOM SÄMST HAR KONTAKTYTAN KRYMPT TILL LILLFINGERS STORLEK

I Däckratsia-kampanjen som inleds nästa vecka uppmanas bilisterna åter att kontrollera sommardäckens höstskick. Lagens minimikrav är 1,6 mm, men mönsterdjupsrekommendationen i vått väglag är minst 4 mm. Om mönsterdjupet är under rekommendationen är det skäl att överväga byte av däck eller att iakttaga särskilt stor försiktighet i vått väglag.

Kampanjchef Risto Keskiruokanen från Bildäcksförbundet anmärker att däckets kontaktyta med vägen kan vid vått väglag överraskande minska till obefintlighet. “Istället för ett väggrepp som motsvarar en handflatas storlek minskar greppet redan i normala färdhastigheter figurativt till endast ett lillfingers storlek. Utöver vattenmängd, körhastighet och däckens mönsterdjup inverkar däckets ytmönster och profil på vattenplaningstendensen.”

Tidskriften Teknikan Maailma testade år 2016 däckens vattenplaningstendens med ett accelerationstest på en sex millimeters vattenmängd. Ett nytt sommardäck undgick vattenplaning ända upp till en hastighet på 80 km/h. Halvt slitna däck med 4 mm:s mönsterdjup råkade i vattenplaning vid 75 km/h. Med dåliga däck, vilkas mönsterdjup slitits ner till ett par millimeter, inträdde vattenplaning redan vid en hastighet på 70 km/h. (Bilaga 1)

I testen ingick också inbromsningsprov på våt asfalt i en körhastighet på 80 km/h. Med nya sommardäck var bromssträckan cirka 25 meter. Med halvt nedslitna däck tänjdes den ut med ett par meter, men med dåliga däck 12 meter längre. Farten var uppe i 45 km/h ännu på den punkt där bilen med nya däck stannade helt. (Bilaga 2).

Däckriskerna accentueras i krävande vägförhållanden
Enligt undersökningskommissionerna för trafikolyckor utgör däcken riskfaktor i var sjunde (14,1 %) dödskrock som förorsakats av person- eller paketbil. Däckolyckorna har under de senaste åren minskat såväl till antalet som proportionellt. År 2017 skedde 17 däckrelaterade olyckor med dödlig utgång medan det under 2000-talet i genomsnitt skett 29 fall årligen.

Däckens betydelse accentueras i krävande och snabbt växlande förhållanden. Två tredjedelar av de olyckor som haft anknytning till däcken har skett i snöigt, isigt eller vått väglag, trots att vägtrafikolyckorna för det mesta sker i torrt sommar- eller vinterföre. Av de olyckor med dödlig utgång som skett i snöigt eller isigt före uppskattas hela 33 procent av fallen ha varit relaterade med däcken. (Bilaga 3.)

Person- och paketbilar har under 2000-talet förorsakat sammanlagt 3 649 dödskrockar, av vilka 516 fall hade samband med däcken. I däckolyckorna förolyckades 613 personer och 193 personer invalidiserades svårt. Uppgifterna framgår av Olycksfallsregistret åren 2000–2017, som upprätthålls av Institutet för Olycksfallsinformation.

Däckratsiakampanjen arrangeras med tonvikt på information
Bilisterna kör oftast omedvetet sina däck i dåligt skick. I fjolårets däckratsior var endast var fjärde bilist (26 %) som körde med dåliga däck medveten om deras skick. Keskiruokanen är bekymrad över tendensen. ”Endast de förare som känner till sin bil och sina däck kan reglera hastigheten och säkerhetsavståndet enligt rådande före.”

Höstens Däckratsia-kampanj arrangeras nästa vecka med tonvikt på information. Bilistens eget ansvar i uppföljningen av däckens skick accentueras genom att däckratsiorna i år arrangeras endast på ett fåtal orter. Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen har tillsammans fört kampanjen för bättre däcksäkerhet redan från hösten 1997.

Tilläggsuppgifter:
Kampanjchef Risto Keskiruokanen, Bildäcksförbundet r.f., tel. 0400 698 216
www.autonrengasliitto.fi eller www.rengasratsia.fi

Bilaga 1.  Vattenplaningshastighet med nya vs. slitna sommar- och vinterdäck (km/h)
sve1
Tekniikan Maailmas blötförestest 2016
•    högklassigt sommardäck och friktionsdäck för nordiska förhållanden
•    accelereringstest på rak sträcka, vattendjup 6 mm

Bilaga 2. Inbromsning på våt vägyta med nya vs. slitna sommar- och vinterdäck (m)
sve2
Tekniikan Maailmas blötförestest 2016
•    högklassigt sommardäck och friktionsdäck för nordiska förhållanden
•    bromssträckan på våt asfalt 80–5 km/h

Bilaga 3.  Dödskrockar som förorsakats av person- och paketbilar 2000–2017
sve3
Källa: Institutets för Olycksinformation olycksfallsregister

Sök