+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
merkintaa

EU-DÄCKMÄRKNING

Enhetligt märkningssystem till stöd för däckval

EU_rengasmerkintamalliFrån och med november 2012 skall alla nya person-, paket-och lastbilsdäck vara försedda med EU-däckmärkning, varav framgår drivmedelseffektivitet, våtgrepp och extern ljudnivå. Däckmärkningskravet gäller inte dubbdäck eller regummerade däck eller däck som tillverkats före 1.7.2012.

Däckmärkningskravet grundar sig på EG-förordningen (Nr 1222/2009), med vilken eftersträvas förbättrad trafiksäkerhet, drivmedelseffektivitet och miljövänlighet genom att främja drivmedelseffektiva, säkra däck med lågt externt däck- och vägbanebuller. EU-däckmärkningen tillhandahåller åt konsumenten en harmoniserad information om tre kriterier drivmedelseffektivitet, våtgrepp och extern ljudnivå med vilkas hjälp konsumenterna kan göra välgrundade val vid köp av däck.

Ett harmoniserat testnings- och märkningssystem styr såväl konsumenternas val som däcktillverkarnas produktutveckling mot allt högklassigare däck. Förordningen tillämpas som sådan i alla EU-länder.

I Finland har däckbranschens centrala aktörer beslutat att för den nya märkningen använda termen ”EU-däckmärkning”. För att undvika missförstånd rekommenderar däckbranschen att termen används allmänt. I offentligheten har man också talat om däckens ”energimärkning” på samma sätt som för hushållsmaskiner. Denna term beskriver dock ofullständigt däckmärkningshelheten.

Produktutvecklingen inom däcktillverkningen är en fortgående balansgång och slutresultatet är alltid en kompromiss mellan olika egenskaper. I och med däckmärkningen betonas drivmedelseffektiviteten men detta får inte ske på säkerhetens bekostnad.

eu_dackmarkningEU-däckmärkningen fungerar bra för sommardäckens del men den kan vara vilseledande i valet av vinterdäck, eftersom våtgrepp inte avspeglar den primära prestandan hos däck som är utformade speciellt för is- och snöunderlag.

Våtgreppsklassificeringen favoriserar dubbfria vinterdäck som är tillverkade för mellaneuropeiska förhållanden men som i de mest krävande vinterfören är klart sämre än dubbfria vinterdäck som avsetts för nordiskt bruk.

Förarens körsätt inverkar i avgörande grad på drivmedelseffektiviteten, ty den fördel som ett lågt rullmotstånd ger ur bränsleförbrukningssynpunkt går lätt förlorad med felaktigt däcktryck eller med ovarsamt körsätt.

Sök