+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
rengasvarasto

Däcksäkerhetsutbildnings program

08.30 Kaffe

09.00 Kursinledning

 • Utbildningens målsättningar
 • Allvarliga olycksfall vid däckmontering
 • Arbetsolycksfall
 • Arbetarskydd på däckarbetsplats
 • Trygg däckhantering
 • Trygg montering av däck på fälg
 • Trygg pumpning av däck
 • Däckmontering utanför arbetsplatsen
 • Förfarande vid olycksfall
 • Första hjälps grunder, brandskydd och räddningsarbete
 • Grupparbete ”värdering av den egna arbetsplatsen”
 • Sammandrag

Tentamen

16.00 Avslutning

12.00 Lunch

14.30 Kaffe

Sök