+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
rengasvarasto

Däcksäkerhetskortets fortbildning

08.30 Kaffe

09.00 Kursinledning och tema

 • Fortbildningens målsättningar
 • Sammandrag av grundkursens grupparbeten
 • Arbetarskyddets ansvarsfrågor
  Ständig förbättring
 • Arbetarskydd på däckarbetsplats
 • Undervisning och handledning
  Buller
  Kemikalier
  Arbetsplatsens risker
 • Första hjälps grunder,
  brandskydd och räddningsarbete
 • Grupparbete ”ska vi ha ett möte”
  – utredning och bedömning av farorna i arbetet
 • Sammandrag

Tentamen

16.00 Avslutning

12.00 Lunch

14.30 Kaffe

Sök