+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Däckratsian startar igen – coronaviruset bytte däckkontroller till upplysningar

Under däckratsiaveckan övervakar polisen effektiverat däckens skick i trafiken. Däckratsia-upplysningsarbetet som startade år 1997 har förbättrat däckens skick men det finns fortfarandet ett stort behov för däckinformation. De som kör med dåliga däck vet inte om bristerna i deras egna däck.

Bilister har i åratal vant sig i september till att polisen styr dem till sidan om vägen och vitklädda däckexperter granskar däckens skick. Undantagsåtgärderna beroende på coronaviruset påverkar även Däckratsia-säkerhetskampanjen som startade år 1997.

”Pandemin är absolut inte förbi utan coronavirusets nya våg är ett hot i Finland. Förebyggandet av den kräver säkerhetsavstånd bekanta från trafiken även mellan människor. Vi konstaterade att den mest ansvarsfulla lösningen i år är att ersätta undersökningsarbetet som utförs som vägstopp med att sprida däckinformation”, berättar Jarmo Nuora, ordförande vid Däckförbundet.

Däckförbundet arrangerar Däckratsia-säkerhetskampanjen tillsammans med Trafikskyddet och polisen. På grund av coronaviruset arrangeras Däckratsian i höst som en informationskampanj under vecka 37.

”Behovet av att främja trafik- och däcksäkerheten har inte försvunnit. Vi vill producera tillförlitlig och lättförståelig information om däckens inverkan på trafiksäkerheten för bilister”, fortsätter Nuora.

Polisen övervakar däcken effektiverat.

Under tidigare år har man under Däckratsiaveckan undersökt däcken i Finlands största städer i samarbete. Bilisterna har visats till Däckratsians inspektionspunkter där däckens skick har granskats och samtidigt har man informerat bilisterna om däckens inverkan på körsäkerheten.

”I årets Däckratsia övervakar polisen i samband med övrigt arbete effektiverat däckens skick på vägarna”, berättar polisinspektör Heikki Ihalainen vid polisstyrelsen.

Polisen fäster uppmärksamhet på däcken året runt Ihalainen har upptäckt att dåliga däck ofta hänger ihop med andra säkerhetsbrister i fordonet. Enligt vägtrafiklagen ska huvudspår på däck för person- och paketbilar ha ett djup på minst 1,6 millimeter, men i regnväder börjar spår under 4 millimeter djupa redan märkvärt minska på bilens köregenskaper.

”Vi vill ge råd och vid ett mindre förbiseende kan man komma undan med en anmärkning. Om däremot flera däck är klart under det lagliga minimimåttet kan man vänta sig en avgift för trafikförseelse”, säger Ihalainen.

De egna däckens skick är sällan känt

I sitt arbete ser polisen även vad dåliga däck i värsta fall kan leda till. Från och med år 2000 har i genomsnitt 29 orsakare av dödsolyckor varje år haft dåliga däck.

”När höstens regnväder närmar sig blir däckens väggrepp allt viktigare. Detta gäller både motor- och landsvägshastigheter samt stadskörning där bilen måste stanna till exempel vid ett övergångsställe. Dåliga däck är en risk för både föraren och andra”, säger Ihalainen.

I huvudsak klarar finländarna däckservicen bra. Under Däckratsian har andelen bilister som kör med dåliga däck minskat till cirka 10,3 procent. Å andra sidan måste man observera att andelen betyder cirka 314 000 fordon med dåliga däck.

”Vi är glada över att andelen ständigt har minskat tack vare upplysningsarbetet, men samtidigt upptäcker vi att siffrorna även tyder på att det fortfarande finns ett stort behov för däckinformation. Tre av fyra bilister som kör med dåliga däck vet inte om däckens skick”, påminner Nuora.

DÄCKRATSIA

Däckratsian är Bildäcksförbundets, Trafikskyddets och polisens gemensamma däcksäkerhetskampanj. Den har arrangerats varje höst från och med år 1997.

Under kampanjveckan har man följt med däckens skick på person- och paketbilar på flera olika orter och samtidigt informerat bilisterna om däckens inverkan på trafiksäkerheten.

I år har man beslutat utelämna granskningarna på grund av Covid-19-pandemin. Däckkontrollerna ersätts med upplysningar.

I vår upplysningsserie publiceras fyra meddelanden som behandlar däcksäkerhet.

  • Däckratsian startar igen – coronaviruset bytte däckkontroller till upplysningar (Bildäcksförbundet och polisen, förhandsmeddelande vecka 35)
  • Djupa spår i däcken ger säkerhet (Bildäcksförbundet, vecka 37)
  • Bra kvalitet på däcken hjälper inte om hastigheten är för hög (Trafikskyddet, vecka 37)
  • Återvinning ger däcken nytt live (Suomen Rengaskierrätys Oy, vecka 37)
  • Sammandrag av Däckratsian (vecka 38)

Våra meddelanden

Däcken är den vanligaste riskfaktorn i bil- och paketbilsolyckor. Vi hoppas att bilisterna minns att

  • säkerhetsrekommendationen på sommardäckens mönsterdjup i regnväder är minst 4 millimeter
  • utrusta bilen med däck som lämpar sig för väglaget
  • granska däcktrycken minst en gång i månaden
  • bra kvalitet på däcken inte hjälper om föraren tar risker
  • återlämna däcken avgiftsfritt till återvinning och på så sätt värna om den gemensamma miljön

KONTAKTUPPGIFTER

Bildäcksförbundet
Ordförande
Jarmo Nuora
040 5575690
jarmo.nuora@autonrengasliitto.fi

Trafikskyddet
Forskningschef
Juha Valtonen
020 7282 310
juha.valtonen@liikenneturva.fi

Polisen
Heikki Ihalainen
Polisinspektör / Polisstyrelsen
029 5481756
heikki.ihalainen@poliisi.fi

 

Sök