+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
190

Däckratsia 2016 -säkerhetskampanjen

KÄNNER DU TILL DINA DÄCK OCH VÄGFÖRHÅLLANDENA?

Bilisterna får under innevarande vecka göra bekantskap med sina däck i samband med däckratsiorna som i informationssyfte arrangeras runtom i landet. Vid sidan av mönsterdjupet på person- och paketbilarnas däck fäster man uppmärksamhet vid däckens typ och däcktrycket. I höst agerar Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen redan för tjugonde gången för bättre däcksäkerhet.

Mången bilist kör omedvetet sina däck i dåligt skick på sommarens heta och skrovliga vägbanor. Lagen föreskriver ett minst 1.6 millimeters mönsterdjup för sommardäck, men säkerhetsrekommendationen vid blötföre är minst 4 millimeter. Mönsterdjupet har en avgörande inverkan på såväl vattenplaningshastigheten som bromssträckorna på våt vägyta.

En minskning skymtar i däckriskerna

Kampanjchef Risto Keskiruokanen från Bildäcksförbundet uppmanar bilisterna att utrusta sig med dugliga sommardäck inför höstens blötfören. ”Ett till hälften nedslitet sommardäcks väggrepp är ännu relativt hyggligt men därefter försämras däckets prestanda dramatiskt i blötföre. Nya vinterdäck klarar sig sämre än slutkörda sommardäck i vått före .”

Däcken utgör riskfaktor i cirka var sjunde (14,1 %) dödskrock förorsakad av person- eller paketbil. Däckolyckorna har dock minskat under de senaste åren såväl till antalet som proportionellt. År 2014 inträffade endast 14 dödskrockar där däcken varit bidragande orsak, medan antalet på 2000-talet varit i genomsnitt 30 fall per år.

Bilisterna uppmärksammar inte däckens dåliga skick

I Finland har person- och paketbilars däckkondition undersökts i samband med däckratsiorna som arrangerats sedan hösten 1997. Förra hösten verkställdes kampanjen med tonvikt på information, vilket innebär att föregående sifferuppgifter om uppföljningen är från hösten 2014. Då påträffades dåliga däck med mönsterdjup på under 2,5 mm hos 15,3 procent av bilisterna.

Endast var fjärde (24,7 %) av bilisterna som körde med undermåliga däck var medvetna om skicket på sina däck. ”Det känns ibland att bilisterna alltför mycket litar på de nya systemen för manövreringskontroll. Däckens prestanda i olika förhållanden känner man inte till som förut. Ett bättre helhetsgrepp skulle behövas på vägarna” konstaterar Keskiruokanen.

Föraren är ansvarig för fordonets skick

Trafikskyddets utvecklingschef Antero Lammi påminner om förarens ansvar för både däcken och körsättet. ”I egenskap av bilens förare är du ansvarig för ditt fordons kondition, trots att servicen sköts av någon annan. I valet av körhastighet bör man beakta rådande förhållanden och det är klokt att bereda sig för överraskningar,” vägleder Lammi.

Polisinspektör Kari Onninen på Polisstyrelsen tror på upplysningens kraft i trafiksäkerhetsarbetet. ”Innan man byter till vinterdäck är det skäl att bilisterna själv kontrollerar sina däck t.ex. med 2-euros slant. Polisen ingriper i däckens skick först när de inte längre uppfyller lagens krav.”

Tilläggsuppgifter:

Kampanjchef Risto Keskiruokanen, Bildäcksförbundet, tel. 0400 698 216
Utvecklingschef Antero Lammi, Trafikskyddet, tel. 020 728 2346
Polisinspektör Kari Onninen, Polisstyrelsen, tel. 0295 481 757

Sök