+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Däckratsia 1/3: Djupt mönster i däcken tar dig fram säkrast

Under säkerhetskampanjen Däckratsian, som genomförts sedan 1997, har skicket på finländarnas däck förbättras, men fortfarande behövs däckinformation. Årligen orsakas i genomsnitt 28 onödiga och eventuellt undvikbara dödsfall i trafiken av dåliga däck.

År 2019 dog 211 personer i vägtrafiken i Finland. Dåliga däck har årligen varit en viktig riskfaktor för 28 kollisioner med dödligt utfall.

”Talet kan inte nollställas ens med bra däck. Genom att fästa mer uppmärksamhet vid däcksäkerheten kunde man bli av med åtminstone en del av de onödiga dödsfallen”, säger Jarmo Nuora, ordförande på Bildäcksförbundet.

I början av veckan inledde Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen åter Däckratsian, som ordnats varje höst sedan 1997. På grund av coronaviruset genomförs årets däcksäkerhetskampanj som upplysningsarbete. De tidigare däckkontrollerna och rådgivningen på vägarna får vänta till bättre tider. Vid sidan av den övriga patrulleringen övervakar polisen effektivare däckens skick under Däckrtsia-veckan.

”Behovet av rätt och lättförståelig däckinformation har inte försvunnit. Tvärtom är det nu ännu viktigare att trafikolyckor inte belastar den även annars upptagna hälsovården åtminstone på grund av vårdslöshet”, säger Nuora.

Mönster under 4 mm kräver särskild försiktighet

Däcken är den största riskfaktorn för köregenskaper hos person- och paketbilar. Med avseende på däcksäkerheten är det viktigast att se till att de egna däcken lämpar sig för föret och är säkra.

Enligt vägtrafiklagen ska däckens huvudmönster vara minst 1,6 mm djupa. Undersökningar visar dock att ett mönsterdjup på 1,6 mm inte är tillräckligt vid regnigt före.

”Bromssträckorna förlängs och risken för vattenplaning ökar. Den kritiska gränsen för mönsterdjupet vid regnigt före är 4 mm, och om mönstret är grundare än så ska man vara särskilt försiktig”, påpekar Nuora.

Under Däckrtsians tid har skicket på finländarnas däck förbättrats avsevärt. För två år sedan körde tre av fyra bilar med däck vars mönsterdjup låg över 4 mm. När uppföljningen startade år 1997, var det bara lite över hälften som hade däck som var i lika bra skick.

”I våras satte man även slitna däck under bilarna, när man inte visste hur mycket man skulle kunna köra i år. Nu finns det därför en särskild orsak att kontrollera skicket på däcken, om man inte bytt dem under sommaren.”

Man ska känna till skicket på sina egna däck

Under hela Däckratsians historia har finländarnas uppfattning om skicket på de egna däcken legat på ungefär samma nivå. I genomsnitt vet sex av tio förare i vilket skick ”puckarna” under den egna bilen är.

”Särskilt de som kör med relativt nya däck känner till skicket på däcken betydligt bättre än genomsnittet, eftersom man har en tydlig bild av däckens skick efter att man skaffat däcken. Det är bra, bara man kommer ihåg att inte ens bra däck hjälper om man farten är för hög”, säger Nuora.

Nästan lika viktigt som mönsterdjupet är det att föraren skulle känna till skicket på sina däck.

”Det är oroväckande att endast 26 procent av dem som kör med dåliga däck känner till skicket på däcken. Om man inte är medveten om att man kör med dåliga däck, kan man inte heller kompensera för däckens skick med en tillräckligt lugn körstil.”

Rätt däcktryck sparar pengar samt skonar däcken och miljön

Enligt den senaste sommardäcksundersökningen kör finländarna överlag med rätta däcktryck. Rätt däcktryck ger en stabilare körning och ökad säkerhet. Om man kör med rätt däcktryck sparar man också bränsle, vilket i sin tur skonar miljön och förarens plånbok.

”Om däcktrycket är för lågt blir det svårare att ha kontroll över bilen framför allt i extrema situationer och det känns som om det vrider på ratten. Dessutom ger fel däcktryck mer slitage på däcken än vanligt och ökar risken för däckexplosion”, säger Nuora.

Med avseende på hanterbarheten av bilen är det viktigt att det inbördes trycket är det samma på varje axel, och kastet mellan axlarna borde inte heller vara för stort. I sommardäcksundersökningen år 2018 hade emellertid 7,9 procent av alla bilar ett däcktryck som kastade över 0,5 bar på samma axel.

Den stora skillnaden är besläktad med en annan observation i undersökningen: en tredjedel av bilisterna hade kontrollerat däcktrycket senast i början av sommardäckssäsongen.

”Allt flera bilar är utrustade med ett system för däcktrycksövervakning. Det lönar sig ändå att då och då också själv kontrollera trycket och man måste förstå sig på hur bilens TPMS-system fungerar. Om till exempel lasten är större, måste man kunna ställa in däcktrycken så att de är högre än den vanliga rekommendationen för bilen.”

INFO: Däckratsia

Däckratsian är Bildäcksförbundets, Trafikskyddets och polisens gemensamma däcksäkerhetskampanj. Den har arrangerats varje höst från och med år 1997.

Under kampanjveckan har man följt med däckens skick på person- och paketbilar på flera olika orter och samtidigt informerat bilisterna om däckens inverkan på trafiksäkerheten.

I år har man beslutat utelämna granskningarna på grund av Covid-19-pandemin. Däckkontrollerna ersätts med upplysningar.

I vår upplysningsserie publiceras fyra meddelanden som behandlar däcksäkerhet.

  • Däckratsian startar igen – coronaviruset bytte däckkontroller till upplysningar (Bildäcksförbundet och polisen, förhandsmeddelande vecka 35)
  • Djupa spår i däcken ger säkerhet (Bildäcksförbundet, vecka 37)
  • Bra kvalitet på däcken hjälper inte om hastigheten är för hög (Trafikskyddet, vecka 37)
  • Återvinning ger däcken nytt live (Suomen Rengaskierrätys Oy, vecka 37)
  • Sammandrag av Däckratsian (vecka 38)

Våra meddelanden

Däcken är den vanligaste riskfaktorn i bil- och paketbilsolyckor. Vi hoppas att bilisterna minns att

  • säkerhetsrekommendationen på sommardäckens mönsterdjup i regnväder är minst 4 millimeter
  • utrusta bilen med däck som lämpar sig för väglaget
  • granska däcktrycken minst en gång i månaden
  • bra kvalitet på däcken inte hjälper om föraren tar risker
  • återlämna däcken avgiftsfritt till återvinning och på så sätt värna om den gemensamma miljön

Kontakter

Bildäcksförbundet
Ordförande
Jarmo Nuora
040 5575690
jarmo.nuora@autonrengasliitto.fi

Trafikskyddet
Forskningschef
Juha Valtonen
020 7282 310
juha.valtonen@liikenneturva.fi

Polisen
Heikki Ihalainen
Polisinspektör / Polisstyrelsen
029 5481756
heikki.ihalainen@poliisi.fi

Sök