+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Däckets bruksanvisning

Kolla däckens skick regelbundet och före längre bilfärder.
Kolla däcktrycken minst en gång per månad eller då belastningen ändras.

OBS: rätt tryck i rätt däck, tryckkontroll på kalla däck.
OBS: +/- 10 °C förändring i luftens temperatur framkallar +/- 10 kPa:n (0,1 bar) tryckförändring i däcket. Använd alltid kalibrerad lufttrycksmätare.

Efteråtdragning av hjulen

 • Efteråtdragning av hjulen med momentnyckel till rätt spänning efter 100 – 200 kilometers körning.

Inkörning av däck

 • Undvik kraftiga inbromsningar och accelereringar under de första 500 kilometrarna.

Specialkrav för dubbdäck

 • Dubbarna placerar sig i dubbhålen under de första 500 kilometrarna.
 • Ändra inte dubbdäckets rullningsriktning under däckets hela brukstid.

Rätt lufttryck

 • Följ bil- och däcktillverkarnas anvisningar: ta i beaktande däckdimensionens och belastningens inverkan.
 • Förändring i däckets temperatur förändrar däcktrycket. Kolla däcktrycket utomhus före bilfärden.

Jämt slitage av däck

 • Kolla däckens slitage och byt vid behov däckens placering.
 • Ändra inte dubbdäckets rullningsriktning under däckets hela brukstid.
 • Rätta hjulvinklar och rätt balansering av hjulen säkerställer däckets bästa prestanda.
 • I fall av ojämnt slitage av däcken, kontakta däckspecialist.
 • Beakta 4×4 bilarnas specialkrav.

Förvaring av däck

 • Förvara däcken rena på ett torrt, mörkt och svalt ställe.
 • Brandskyddsbestämmelserna kan begränsa möjligheten att förvara däcken i förrådsutrymmen.
 • Fråga vid behov däckspecialist om säsongförvaring av däck.

Återanvändning av däck

 • Utslitna däck kan överlämnas åt däckförsäljaren, som sköter om att däcken levereras till däckåtervinning på lagstadgat sätt.
Sök