+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

DÄCKBRANSCHENS TEKNISKA FORUM

Däckbranschens tekniska forum är en år 2009 sammanställd grupp av däckbranschens tekniska experter. Expertgruppens uppgift är att definiera däckbranschens gemensamma budskap i centrala däckfrågor. Gruppen representeras av Bildäcksförbundet r.f., Bridgestone Europe NV/SA, Continental Rengas Oy, Goodyear Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj och Oy Suomen Michelin Ab. Som ordförande fungerar Juha Mustakangas representerande Bildäcksförbundet.

Nya vägtrafiklagen (729/2018)

Den nya vägtrafiklagen (729/2018) fastställdes 10.8.2018 och lagen träder i kraft 1.6.2020. Vägtrafiklagen innefattar de allmänna principerna i trafiken samt trafikreglerna och reglerna gällande användning av fordon på väg.

Däckbestämmelserna har reformerats i huvudsak till den del som gäller användningen av däck vintertid. Vinterdäck skall användas från början av november till slutet av mars när vädret eller väglaget så kräver. Den nya lagstiftningen kopplar vinterdäckstvånget till vädret eller väglaget istället för till kalendern. De nya bestämmelserna gäller både den lätta och tunga sidan.

I tolkningen av de nya bestämmelserna fås tolkningshjälp från regeringens proposition 23.11.2017 (RP 180/2017).

Sök