+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Däckbestämmelser

Ett fordon skall utrustas med sådana däck och fälgar som dess registrerade totalmassa och den massa som belastar axeln förutsätter. Däck på vilka kordväven är synlig eller vilka uppenbarligen riskerar att explodera får inte användas.

Mönsterdjupet på slitbanans huvudspår skall vara minst 1,6 mm. Med huvudspår avses breda spår på slitbanans mitt på en bredd av cirka tre fjärdedelar av slitbanan. På ett däcks slitbana får spår inte göras efteråt, ej heller fördjupas. Vid vått väglag rekommenderas ett mönsterdjupsminimum uppgående till 4,0 mm på sommardäck. Om mönsterdjupet är under rekommendationen är det skäl att överväga byte av däck eller att iakttaga särskilt stor försiktighet i vått väglag. Mönsterdjupsrekommendationen innebär alltså inte att sommardäcket är i slutet av sin livscykel,  om däckets mösterdjup understiger 4,0 mm.

Under december, januari och februari skall användas vinterdäck (dubbdäck/dubbfria däck) vars slitbanas huvudspår har ett djup på minst 3,0 mm. Mönsterdjupsminimum uppgående till 5,0 mm rekommenderas vid krävande vinterväglag. Om mönsterdjupet är under rekommendationen är det skäl att överväga byte av vinterdäck eller att iakttaga särskilt stor försiktighet i krävande vinterväglag. Mönsterdjupsrekommendationen innebär alltså inte att vinterdäcket är i slutet av sin livscykel,  om däckets mösterdjup understiger 5,0 mm.

Dubbdäck får användas från den 1 november till den 31 mars eller till den måndag som infaller närmast efter annandag påsk, beroende på vilket datum som infaller senare. Dubbdäck får användas även under annan tid när vädret eller föret förutsätter detta. På släpvagnar med en totalmassa som är större än 750 kg skall användas dubbdäck om dragbilen är försedd med sådana.

Det är förbjudet att montera radial- och diagonaldäck på ett och samma fordon. På bilens framhjul får inte användas däck vilkas obalans kan störa styrningen.

Sök