+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Finsk Däckåtervinning Ab

Däckåtervinningsverksamheten inleddes i stor skala i Finland 1996. Den finska däckåtervinningsmodellen baserar sig på statsrådets beslut om återvinning och behandling av kasserade däck, som kom i kraft 1.6.1996, och på statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om återvinning och behandling av kasserade däck, som trädde ikraft 1.9.2004.

Gällande avfallslag trädde i kraft 1.5.2012, medan bestämmelserna on producentansvar tillämpas från och med 1.5.2013. Enligt den nya avfallslagen och förordningen är däckens producenter – tillverkare, importörer och regummerare – skyldiga att sköta om att av insamlade däck går minst 95 procent till nyttobruk år 2015. Inom Finsk Däckåtervinning Ab:s återvinningssystem har man redan under flera års tid nått en högre nyttobruksgrad än lagstiftarens målsättning.

Finsk Däckåtervinning Ab har godkänts för anteckning i producentregistret som producentsammanslutning 28.11.2014.

För fullgörande av återvinningsskyldigheten grundade däckbranschens centrala aktörer 31.10.1995 Finsk Däckåtervinning Ab. Bolagets delägare är 31.12.2017 ARL – palvelu Oy (servicebolag i Bildäcksförbundets ägo), Bridgestone Europe NV/SA, Continental Rengas Oy, Goodyear Finland Oy, Nokian Däck Abp och Oy Suomen Michelin Ab. Bolagets verkställande direktör är Risto Tuominen.

Finsk Däckåtervinnings uppgift är att organisera och administrera insamling, transport, lagring, återanvändning eller annan återvinning eller behandling av uttjänta däck. Dessutom ger bolaget information och upplysning till allmänheten i frågor som berör miljö- och återvinningssektorn.

Bolaget drivs utan vinstsyfte och målsättningen är att så effektivt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt som möjligt verkställa insamling och återanvändning av kasserade däck.

Kierratys_tienpohja

Till däckåtervinningens insamlingsnät hör totalt cirka 2 900 insamlingsstationer. Från stationerna transporteras däcken till mottagningsterminalerna, varifrån de levereras vidare för fortsatt behandling och nyttobruk (Däckets kretslopp från tillverkare till nyttobruk).

I Finland kasseras årligen cirka 50 000 ton däck, vilket motsvarar cirka 6 miljoner personbilsdäck. År 2019 insamlades den nya rekordmängden 61 436 ton kasserade däck. Till regummering levererades 376 ton, till materialåtervinning 56 802 ton och till energiutvinning 5 958 ton.  Under åren 1996 – 2019 har insamlats totalt 1 007 184 ton kasserade däck.

Återvinningen administreras av Finsk Däckåtervinning Ab. Den operativa verksamheten har skötts från och med 1.1.2007 av Kuusakoski Oy som Finsk Däckåtervinning Ab:s underleverantör.

Däckförsäljaren skall utan ersättning ta emot kasserade däck. Skyldigheten gäller kasserade däck i en mängd som kan anses rimlig i förhållande till mängden sålda däck och av den typ som motsvarar dem som försäljaren saluför. Däckkonsument skall överlåta kasserat däck till en däckförsäljare eller till ett uppsamlingsställe som en däckproducent ordnat, om han inte själv ordnar återvinningen av däcken.

Återvinningen av kasserade däck finansieras med en återvinningsavgift som konsumenten betalar när han köper nya däck. Återvinningsavgiften är beroende av däcktyp. Ytterligare information om däckåtervinning och om Finsk Däckåtervinning Ab:s verksamhet finns på bolagets hemsida www.rengaskierratys.com.

Sök