+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
paineet

Bruk och underhåll av sommardäck

Bilens tekniska slitage indikeras till stor del via däcken. Däcken fungerar som indikatorer på olika fel och brister i bilen. Därför är det viktigt att däcken hålls i gott skick och att lufttrycket och däckens slitagebild kontrolleras regelbundet.

Med rätt lufttryck säkras bilens köregenskaper. Rätt lufttryck för olika belastningsklasser finns antecknat i bilens instruktionsbok, ofta på bensinpåfyllningslocket, och förarsidans dörrstolpe eller på handskfackets lock. Information om vinterdäckens och avvikande däcktypers eller däckdimensioners lufttrycksrekommendationer fås av däckspecialister.

Felaktigt lufttryck inverkar på bilens köregenskaper och minskar däckens livslängd. Olika lufttryck på däckutrustningen är en verklig säkerhetsrisk! Kom ihåg att kontrollera däckens lufttryck regelbundet åtminstone en gång i månaden. Glöm inte reservdäcket. Däcken skall kontrolleras kalla eftersom trycket under körning ökar som en följd av värmeutvecklingen. Av denna orsak får trycket i däcken inte minskas när de är varma. Säkra speciellt vid köldgrader, att inte ventilen läcker.

Granska regelbundet däckens skick och slitage. Ju mindre mönsterdjupet på slitbanans huvudspår är desto större är risken för vattenplaning. Om däcken har synliga skador såsom ojämnt slitage, skärsår, stötskador, skav och onormala formförändringar, kontakta genast en däckspecialist. Granska även eventuella defekter på fälgarna.

Gropar med skarpa kanter, ett exceptionellt körunderlag eller trottoarkanter kan förorsaka inre skador på däcket som genast bör undersökas av en däckspecialist. En dylik inre skada kan enbart konstateras genom att demontera däcket från fälgen. Ett däck får inte repareras när det är monterat på fälgen, eftersom det då är omöjligt att undersöka däckets inre skador och eftersom det finns en risk för att däcket då kan explodera.

Däck skall förvaras i vågrätt ställning på en torr, mörk och sval plats avlägset från bensin, oljor och smörjmedel. Många däckspecialistaffärer erbjuder sig att förvara däck för sina klienters räkning till följande körsäsong.

Sök