+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

BDF i ett nötskal

Däckbranschens intresseorganisation

Juhla logo 75 SVEBildäcksförbundet r.f. (BDF) är en intresseorganisation i närings- och arbetsgivarpolitiska frågor för företag inom däckbranschen.

Bildäcksbranschens organisering på riksnivå inleddes då en självständigt verkande gummiverkstadssektion grundades inom Förbundet för bilverkstäderna och – affärerna. Konstituerande möte hölls i Björneborg 25.3.1944.

Gummiverkstadssektionen bytte namn år 1946 till Gummiverkstadsförbundet. År 1950 var det återigen aktuellt med namnbyte. Det nya namnet blev Föreningen för Gummiverkstäderna, vars namn år 1957 blev Bildäcksaffärerna r.f.

Förbundets nuvarande namn Bildäcksförbundet r.f. togs i bruk i februari 1964. Bildäcksförbundet rf:s 70 års jubileum firades 15.3.2014.

BDF:s medlemmar är också medlemmar i bilutsgivarna för servicebranscherna PALTA r.f. Palta är centralförbundet Finlands Näringslivs (EK) näststörsta medlemsförbund. BDF är medlem i Trafikskyddet och delägare i Finsk Däckåtervinnig Ab. BDF äger servicebolaget ARL-palvelu Oy

Förbundet sköter sina internationella kontakter via de nordiska branschorganisationernas samarbetsorgan Nordiska Däckrådet,  den europeiska branschorganisationen BIPAVER (International Federation of National Association of Tyres Specialists and Retreaders)och via den nordiska tekniska branschorganisationen STRO (The Scandinavian Tire & Rim Organization).

Medlemmarna däckspecialister

Medlemmar i förbundet r.f. är 70 däckspecialist- och regummeringsföretag, vilka har tillsammans cirka 260 verksamhetsenheter. Medlemsföretagen har cirka 1600 anställda. Förbundets verksamhet stöds i märkbar omfattning av 30 samarbetsmedlemmar som verkar inom angränsande branscher.

Medlemskåren representerar drygt 70 % av däckmarknaden. Medlemsföretagen idkar detalj- och partihandel med däck och fälgar, biltillbehörshandel, regummering av däck, däckservice, -reparering- och -montering samt import och export av däck.

Bildäcksförbundets medlemsföretag identifieras med en ”Däckspecialist”-skylt.

Uppgifter

BDF:s näringspolitiska uppgift är att främja däckspecialist- och regummeringsföretagens verksamhetsförutsättningar genom att påverka villkoren för att driva affärsverksamhet, stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och lönsamhet, höja branschens anseende och producera redskap åt medlemskåren för utveckling av verksamheten. Dessutom främjar förbundet samarbetet mellan sina medlemmar.

BDF:s arbetsmarknadspolitiska uppgift är att trygga arbetsfreden i branschen. Förbundet ingår branschens kollektivavtal och strävar till att ur service- och produktionssynpunkt skapa ändamålsenliga anställningsvillkor, att främja lokal avtalsverksamhet och branschens yrkesutbildning samt att höja arbetarskyddsnivån i medlemsföretagen. Förbundet stöder och hjälper sina medlemmar vid uppkommen arbetskonflikt eller vid hot därom.

Medlemsservice

Däckmarknaden (näringsfrågor)

BDF

  • informerar om däckmarknadens utveckling månatligen
  • informerar om branschens lönsamhets- och produktivitetsutveckling
  • informerar om nationell och internationell branschutveckling och förändringar i branschrelaterade lagar och bestämmelser och ger utlåtanden till myndigheterna i branschfrågor
  • förverkligar informations- och säkerhetskampanjer och undersökningar för främjande av däck- och trafiksäkerhet samt för stärkande av medlemsföretagens däckspecialistbild
  • främjar återvinning av kasserade däck

Arbetsmarknaden (arbetsmarknadsfrågor)

BDF

  • ingår branschens kollektivavtal med Industriförbundet r.f.
  • ger råd till företagen och idkar utbildningsverksamhet i frågor som berör kollektivavtal, arbetsförhållanden samt social- och arbetslagstiftning
  • informerar i frågor som berör kollektivavtal, social- och arbetslagstiftning och löneutveckling
  • främjar arbetsfred genom att bistå medlemsföretagen vid förhandlingar och arbetstvister och bilägga försonligt arbetskonflikter mellan parterna
Sök