+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

BESINNING OCH FÖRNUFT VID DÄCKBYTE

VINTERDÄCK BEHÖVS OCKSÅ I APRIL

Dubbdäck får användas fram till nästa måndag 9.4. eller så länge som vädret eller föret så kräver. Lagstiftaren har kopplat dubbdäckssäsongen till påsken, vilket betyder att sä-songen upphör med en månads variation beroende på när påsken infaller.

För användningen av dubbfria vinterdäck gäller inga begränsningar, varför det inte lönar sig att brådska med bytet av dessa däck. Å andra sidan måste man komma ihåg, att vin-terdäckens prestanda på våta vägbanor inte är likvärdig med sommardäckens.

Smältvatten som utmaning
Vinterdäck behövs ännu fastän det till kalendern bundna vinterdäckstvånget upphörde i slu-tet av februari. ”I år tycks våren komma senare än vanligt och nattfrost förekommer ännu, vilket betyder att det är skäl att följa med väderleksrapporterna och överväga när däckbytet kan göras utan att riskera trafiksäkerheten”, konstaterar polisinspektör Heikki Ihalainen från Polisstyrelsen.

Längs med vägkanterna finns det ännu på många platser rikligt med snö, vars smältvatten lätt fry-ser till is på vägbanan vid köldgrader på morgonen. Därtill är det skäl att bereda sig på att även snabba förändringar i väglaget är möjliga i april. När man besluter om däckbyte skall man i första hand tänka på trafiksäkerheten, fastän det samtidigt talas mycket om vägnätets skick och luftkva-liteten.

Säkerhetsrekommendation minst 4 mm
Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora uppmanar bilisterna att förbereda sig för däckby-tet omsorgsfullt. ”Sommardäckens mönsterdjup och lufttryck skall kontrolleras redan före däck-bytet. Säkerställ också att lufttrycksmätaren, domkraften och övrig behövlig utrustning är i skick. Vid behov hjälper en kompetent däckspecialist i en däckaffär gärna”.

Lagen föreskriver ett mönsterdjup på minst 1,6 mm, men säkerhetsrekommendationen vid vått väglag är minst 4 mm. ”I bilens manual anges däcktrycksrekommendationer för olika situationer. Se till att däcktrycket alltid är det rätta med hänsyn till belastningen”, understryker Nuora.

Bilaga: Kontroll- och servicetips för sommardäck

För närmare uppgifter:
•    Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora, tel. 040 557 5690
•    www.autonrengasliitto.fi
_____________
Bildäcksförbundet r.f., som grundades 1944, är en branschorganisation i närings- och arbetsgivarpolitiska frågor, som värdesätter företagsamhet och samverkan. Bildäcksförbundet är en intresseorganisation för 70 däckspecia-list- och regummeringsföretag, vilka tillsammans har cirka 260 verksamhetsenheter. Enligt en gemensam vision köps och underhålls däcken i Finland också i framtiden främst i däckspecialistföretagen.

Kontroll- och servicetips för sommardäck
FÖRLÄNG DÄCKENS TRYGGA ANVÄNDNINGSTID

Kör ekonomiskt
Däckens slitstyrka är i avgörande grad beroende av bilen, körsättet och körförhållandena. Dina däck håller längre om du kör förutseende och ekonomiskt. Undvik häftiga accelereringar och inbromsningar och sladdning i kurvor och gatuhörn.

Kontrollera däckens lufttryck
Alltför lågt lufttryck i däcken försvårar manövreringen av bilen och ökar rullmotståndet i avsevärd grad. Kontrollera däcktrycket på ett kallt däck minst en gång i månader före en längre körsträcka. I bilens instruktionsbok eller i bensinluckan hittar du tryckrekommendationerna för olika
belastningssituationer. Glöm inte att regelbundet kontrollera även reservdäckets lufttryck.

Kontrollera mönsterdjupen
Kontrollera däckens slitage regelbundet, minst en gång i månaden i samband med kontroll av lufttrycket. Du kan kolla mönsterdjupet med ögonmått eller med hjälp av lämpliga instrument. Sommardäckets slitagevarnare är inställd på det lagstadgade minimidjupet 1,6 mm.

Blötföresrekommendationen på 4 millimeter kan du säkra med en 2 euros slant.
85

Lägg slanten stående på kant i däckets huvudmönster.
Om slantens 4 mm breda nickelkant blir synlig ovanför
mönstret, är det skäl att överväga byte av däck.


Kontrollera däckens ålder

För däcken rekommenderas en livslängd på högst tio år räknat från tillverkningstidpunkten, som markerats med en fyrsiffrig kod på däckets utsida i samband med DOT-märkningen. Som däckets bruksålder rekommenderas högst sex år från ibruktagningen.

Byt hjulens placering
Skifta hjulens placering vid säsongbytet från framaxeln till bakaxeln utan att ändra på
rullningsriktningen, så att däcken slits jämnt. För bilister som kör mycket lönar det sig att även un-der körsäsongen byta om däckens placering efter varje 8–10 000 körkilometer. Om skillnaden på däckens skick växer sig stor, skall de bättre däcken placeras bak.

Kom ihåg efteråtdragning
Vid montering av däck dras hjulbultarna åt jämnt enligt ”korsprincipen”. Med användning av
momentnyckel får du den lämpliga tillspänningen enligt det moment som bultarna tillåter. Kom ihåg efteråtdragning av bultarna efter cirka 200 kilometers körning oberoende av om du bytt däcken själv eller om du har anlitat en däckspecialist.

Rådfråga expertis
Däcken slits ojämnt på grund av alltför lågt lufttryck, felaktig balansering, felaktig hjullutning eller slitna stötdämpare. Däcken reagerar snabbt för dylika bristfälligheter och ett besök hos en däck-specialist avslöjar orsakerna till onormalt slitage av däcken.

Däckspecialisternas tjänster
•    kontroll av däckens skick och lufttryck
•    val av däck och fälgar
•    hjulbyte och påsättning av däck på fälgarna
•    balansering av hjulen
•    hjulvinklar och stötdämpare
•    säsongförvaring av däck
•    återvinning av däck

Sök