+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Bakgrundsinfo – Återvinningen av däck sker lätt och ekonomiskt

NYTT LIV ÅT DINA GAMLA DÄCK

Återvinningen av däck baserar sig på producentansvar. Producentansvaret för däck baserar sig på avfallslagen (646/2011) och på statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (527/2013).

Däckproducenterna skall sköta återvinningen av de däck som de distribuerat till marknaden antingen själva eller genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller genom att grunda en producentsammanslutning tillsammans med andra däckproducenter. Finsk Däckåtervinning Ab är den enda i producentregistret godkända producentsammanslutningen för insamling av däck i vårt land.

Återvinningssystemet finansieras med en återvinningsavgift per däck. Finsk Däckåtervinning Ab:s mottagningsdepåer tar avgiftsfritt emot däck utan fälgar, vilket sker utan köpskyldighet. Om ersättningen av eventuell borttagning av fälgar avtalas skilt.

Däckkonsumenten har ingen återvinningsskyldighet, men en ansvarsfull konsument tar hand om sina däck med tanke på säkerhet och miljö. Med eget körsätt och med ändamålsenliga serviceåtgärder kan man väsentligt förlänga däckens trygga användningstid samt spara på både naturen och sin egen plånbok.

Över 20 år av ansvarsfull återvinning

Den systematiska insamlingen av kasserade däck inleddes år 1995 när de centrala aktörerna inom däckbranschen grundade Finsk Däckåtervinning Ab. Företaget ansvarar i egenskap av producentsammanslutning för insamlingen av däck och vidarebefordran av dem till nyttobruk för de däckproducenters del som ingått samarbetsavtal.

Finsk Däckåtervinning Ab sköter sin på producentansvaret baserade återvinningsskyldighet heltäckande, opartiskt och effektivt. Företaget ägs av ARL-palvelu Oy, Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj och Oy Suomen Michelin Ab.

Över 410 däckproducenter och 2 900 mottagningsdepåer har anslutit sig till däckåtervinningens återvinningssystem. Som återvinningsoperatör fungerar Kuusakoski Oy som ansvarar för insamlingen av däck, för vidareförädling och vidarebefordran av dem till nyttobruk åren 2016-2020.

Närmaste mottagningsdepå hittar du behändigt i Finsk Däckåtervinning Ab:s kartservice som finns på bolagets webbsidor. Däck som kasserats upphämtas med bil från de företags lokaliteter som ingått avtal med Finsk Däckåtervinning Ab och levereras till speciella distriktsterminaler för vidareförädling och vidarebruk.

Däckåtervinningen närmar sig en miljon ton

Årligen kasseras cirka 55 000 ton däck i Finland. Under årens lopp har Finsk Däckåtervinning Ab mottagit närmare en miljon ton däck till sitt återvinningssystem. Den massiva mängden däck kan illustreras bl.a. med Olympiastadion, som skulle ha fyllts till stadiontornets nivå redan tre gånger.

Av samtliga däck som samlats in har nästan 100 procent gått till nyttobruk. Däckåtervinningen har därmed årligen överträffat den för producenterna fastställda 95-procents återvinningsskyldigheten.

I återvinningen av däck iakttas EU:s avfallsdirektiv och den i den nya avfallslagen stadgade prioritetsordningen, enligt vilken man i första hand skall förebygga att avfall uppstår. Såvitt möjligt skall man regummera däcken, återvinna materialet eller utnyttja det i energiproduktionen.

Majoriteten av däcken utnyttjas som hela, klippta eller som granulat i väg- och jordschaktningsarbeten. Gummigranulat används till ytstrukturer som kräver elasticitet. Finkornigt gummimaterial används som bindemedel i asfalt för att minska däckbuller och för att öka hållfastheten i slitage.

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Risto Tuominen, Finsk Däckåtervinning Ab, tel. (09) 612 6880
www.rengaskierrätys.com

 

Sök