+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
Ratsiaa

Återvinningen av däck sker lätt och ekonomiskt

NYTT LIV ÅT DINA GAMLA DÄCK

Återvinningen av däck baserar sig på producentansvar. Däckproducenterna skall sköta återvinningen av de däck som de distribuerat till marknaden antingen själva eller genom att ansluta sig till en producentsammanslutning. Finsk Däckåtervinning Ab är den enda i producentregistret godkända producentsammanslutningen för insamling av däck i vårt land.

Återvinningssystemet finansieras med en återvinningsavgift som uppbärs av konsumenten i samband med anskaffningen av nya däck. Finsk Däckåtervinning Ab:s mottagningspunkter tar avgiftsfritt emot däck utan fälgar, vilket sker utan köpskyldighet. Om ersättningen av eventuell borttagning av fälgar avtalas skilt.
Däckkonsumenten har ingen återvinningsskyldighet, men en ansvarsfull konsument tar hand om sina däck med tanke på säkerhet och miljö. Med eget körsätt och med ändamålsenliga serviceåtgärder kan man väsentligt förlänga däckens trygga användningstid samt spara på både naturen och sin egen plånbok.

Över 20 år av ansvarsfull återvinning

Den systematiska insamlingen av kasserade däck inleddes år 1995, när de centrala aktörerna inom däckbranschen grundade bolaget Finsk Däckåtervinning Ab. Företaget ansvarar i egenskap av producentsammanslutning för insamlingen av däck och för vidarebefordran av dem till nyttobruk för de däckproducenters del som ingått samarbetsavtal.

Finsk Däckåtervinning Ab sköter sin på producentansvar baserade återvinningsskyldighet heltäckande, opartiskt och effektivt. Företaget ägs av ARL-palvelu Oy, Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj och
Oy Suomen Michelin Ab.

Till däckåtervinningens återvinningssystem har tillsvidare anslutit sig mer än 280 däckproducenter och 2 900 mottagningsdepåer (läget 1.3.2016). Som återvinningsoperatör fungerar Kuusakoski Oy, som ansvarar för insamlingen av däck, för vidareförädlingen och för befordringen av dem till nyttobruk åren 2016–2020.

Närmaste mottagningspunkt hittar du behändigt på Finsk Däckåtervinning Ab:s kartservice som finns på bolagets hemsidor. Däck som kasserats upphämtas med bil från de företags lokaliteter som ingått avtal med Finsk Däckåtervinning Ab och levereras till speciella distriktsterminaler för vidareförädling och vidareanvändning till nyttobruk.

Återvinningsgraden närmar sig 100 procent

Årligen kasseras cirka 50 000 ton däck i Finland. Under årens lopp har Finsk Däckåtervinning Ab mottagit närmare 800 000 ton däck till sitt återvinningssystem. Den massiva mängden kan illustreras med t.ex. Olympiastadion, som skulle ha fyllts upp till stadiontornets nivå redan tre gånger.
Den för återvinning av däck fastställda återvinningsskyldigheten, som står i proportion till mängden däck som producenterna levererat till marknaden, är minst 95 procent. Återvinningsmålet överträffas klart eftersom en del av däcken som kommer till systemet härstammar från producenter som inte hör till producentsammanslutningen.

I återvinningen av däck iakttas den i EU:s avfallsdirektiv och i den nya avfallslagen stadgade prioritetsordningen, enligt vilken man i första hand ska förebygga att avfall uppstår. Så vitt möjligt försöker man regummera däcken, återvinna materialet eller utnyttja det i energiproduktionen.

Majoriteten av däcken utnyttjas som hela, klippta eller som granulat i väg- och jordschaktningsarbeten. Gummigranulat används till ytstrukturer som kräver elasticitet. Finkornigt gummimaterial används som bindemedel i asfalt för att minska däckbuller och för att öka hållfastheten i slitage.

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Risto Tuominen, Finsk Däckåtervinning Ab, el. (09) 612 6880
www.rengaskierratys.com

Sök