+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

DÄCKSÄKERHETSKORTETS FORTBILDNING

Däcksäkerhetskortet är ett branschspecifikt säkerhetskort. Kortet är i kraft fem år.  Förnyande av kortet förutsätter godkänd fortbildningskurs. Fortbildningens centrala tema är ständig förbättring av arbetarskyddet och utredning och bedömning av farorna i arbetet.

Arbetarskyddscentralen TTK administrerar däcksäkerhetsutbildningen och beviljar däcksäkerhetskorten.

Följande däcksäkerhetsutbildningas 2020

  • Jyväskylä 24.9.2020 (inställt)
  • Vanda 30.9.2020 (inställt)

Målgrupp

Verkställande direktörer, filialchefer, försäljare och däckmontörer, som avlagt däckkortsexamen för fem år sedan

Fortbildningens målsättningar

  • ge grundfärdigheter att utreda och bedöma farorna i arbetet
  • öka vetskapen om samarbetets betydelse
  • förbättra arbetarskyddet på arbetsplatserna
  • förbättra attityden till arbetarskyddet
PROGRAM

Kursavgift

82 € + moms 24 %, totalt 101,68 €. I priset ingår kursmaterial och traktering enligt programmet samt däcksäkerhetskortet. Kursavgiften faktureras i efterhand.

Återbud

Anmälan är bindande. Deltagande kan inhiberas avgiftsfritt senast 14 dagar före utbildningstillfället. För återbud därefter faktureras 50 % av kursavgiften. I fall av uteblivande utan anmälan, faktureras hela kursavgiften. Deltagare kan bytas avgiftsfritt.

Anmälning
Merja Huopainen, p. 020 595 5042 eller
koulutus@autonrengasliitto.fi

Lisätiedot
Jukka Pekka Jantunen, TTK, 050 352 5840
Kalle Forsman, Industri facket, 050 596 8436
Maarit Leppänen, ARL, 020 595 5069

Sök