+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
Rengasratsia Nordenskiöldinkadulla 2017 (002)

Allt färre anmärkningar i höstens däckratsior – Uppskattningsvis 250 000 bilister kör med dåliga däck

UPPFÖLJNINGSINFO 2. I däckratsiorna som arrangerades förra veckan konstaterades bristfälliga däck endast hos 8 % av bilisterna. I proportion till hela bilparken innebär detta att antalet person- eller paketbilar som rör sig på våra vägar med dåliga däck, är cirka 250 000. Användningen av vinterdäck tycks också ha minskat i jämförelse med tidigare år. Antalet bilar med brister i däckens tryck hade däremot ökat i jämförelse med fjolårets resultat.

Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen arrangerade igen tillsammans däckratsior i informativ anda på tio olika orter 11.-15.9.2017. I ratsiorna som ordnades i Helsingfors, Jyväskylä och Björneborg samt trakterna kring Kuopio och Rovaniemi, kontrollerades däcken på sammanlagt 2 484 person- och paketbilar. Resultaten har inte vägts att motsvara bilparkens regionala fördelning.

Det insamlade undersökningsmaterialet visade att dåliga däck förekom på endast 8 procent av bilarna medan motsvarande andel senaste höst på samma orter var 10,9 procent (se bilaga 1). Ett däck klassificeras som dåligt när däckets mönsterdjup är under 2,5 mm. Lagens minimikrav på sommardäckens mönsterdjup är 1,6 mm, men säkerhetsrekommendationen i vått väglag är minst fyra millimeter.

Bristerna i däckens tryck har ökat

I år påträffades en aning mera bristfälligheter i däcktrycken än tidigare. Minst 0,5 bars skillnader i lufttrycket på däck, som befann sig på samma axel, påträffades hos 5,1 procent av bilarna medan tryckskillnaderna föregående år var 2,7 procent (se bilaga 2). Däcktrycket inverkar väsentligt på bilens köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens användningstid.

Kampanjchef Hannu Lintala från Bildäcksförbundet uppmanar bilisterna att kontrollera däcktrycket månatligen och reglera lufttrycket enligt belastningen. ”Teknifieringen av bilarna och minskningen av självservice av bilarna betyder att resterande åtgärder också tyvärr blir ogjorda. Inte ens det bästa däck är till någon hjälp om däcktrycket inte har anpassats till rådande situation.”

Användningen av vinterdäck sommartid har minskat

I däckratsiorna innevarande höst påträffades vinterdäck hos 4 procent av bilarna medan andelen förra hösten var 4,6 procent (se bilaga 3). Enligt blötförestesterna är ett för nordiska vinterförhållanden avsett dubbfritt vinterdäck i blötföre sämre än ett helt utslitet sommardäck. Det är skäl att även i fortsättningen påminna bilisterna om vikten av att förse sig med däck enligt väglag.

Höstens snabbt växlande körförhållanden för med sig utmaningar i valet av däck. Inför höstens blötfören uppmanas bilisterna att förse sina bilar med rejäla sommardäck. ”Byte till vinterdäck i tid hjälper inte alltid, om man inte samtidigt förbereder sig för längre bromssträckor och en sämre startförmåga. Höstens första halka överraskar och kräver en annan attityd och ett annat körsätt”, påminner Lintala.

Tilläggsuppgifter:
Kampanjchef Hannu Lintala, Bildäcksförbundet r.f., tfn 020 790 0833
www.autonrengasliitto.fi eller www.rengasratsia.fi

Bilagor:     Resultat från däckratsiorna 11.9. – 15.9.2017

Bilaga 1. Andelen bilar med dåliga däck i däckratsiorna 11. – 15.9.2017
Uppföljning1
Bilaga 2. Stora däcktrycksskillnader i höstens däckratsior 2007–2017 (%)
seuranta3

*Skillnaden i däcktrycket minst 0,5 bar på däcken på samma axel

Bilaga 3. Vinterdäck i höstens däckratsior 2006–2017 (%)
seuranta4

Källa: Uppföljning av sommardäckens skick på jämförelseorterna (Bildäcksförbundet)

Sök