skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Säsonginfo 11/2017

VINTERDÄCKSTVÅNGET BÖRJAR 1.12. OBEROENDE AV FÖRET

Den obligatoriska användningen av vinterdäck träder i kraft fredagen den 1 december. Vinterdäcken är obligatoriska i december, januari och februari oberoende av föret. I regeringens proposition till ny vägtrafiklag (180/2017) skulle vinterdäck krävas endast när vinterföre råder. Däckbranschens aktörer anser att trafiksäkerheten äventyras om vinterdäckstvånget görs beroende av föret.

Under vintermånaderna krävs att mönsterdjupet på person- och paketbilars vinterdäck skall vara minst 3,0 mm men säkerhetsrekommendationen är minst 5,0 mm. Ifall mönsterdjupet är under rekommendationen är det skäl att överväga anskaffning av nya däck eller att iaktta särskilt stor försiktighet i krävande vinterföre. I fordonets olika däck får mängden dubbar avvika med högst 25 procent från mängden dubbar på det däck på vilket antalet dubbar är störst.

Däckens placering bör skiftas regelbundet
I en färsk undersökning som Trafi utförde under rubriken ”Skillnaderna i skicket på dubbdäck som riskfaktor” konstaterades att till hälften nedslitna dubbdäck i allmänhet inte längre uppfyller kravet som ställs på antalet dubbar. I ett urval av däckserier som kontrollerades på ett däckhotell koncentrerade man sig på sådana däckserier där det mest slitna däckets mönsterdjup varierade mellan 4,0 och 7,0 mm. De kontrollerade däckens mönsterdjup var i genomsnitt 6,1 mm.

Skillnaderna i däckens skick beror på framhjulsdrivna bilars vanlighet och på de senaste årens vinterförhållanden. ”Däckens placering bör vid behov bytas även under pågående körperiod för att däcken skall slitas jämnt. Det lönar sig att skifta vinterdäckens placering redan med 8 000 – 10 000 körkilometers intervaller”, vägleder Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora.

Däckkännedom som del av skyldigheten att vara förutseende i trafiken
Den nu gällande trafiklagen förutsätter att bilisterna anpassar körhastigheten efter rådande väglag och förarens körskicklighet. Till den nya vägtrafiklagen kommer man att införa en bestämmelse om skyldighet för vägtrafikanterna att vara förutseende. I propositionens motiveringar finns ett omnämnande som gäller särskild kännedom om fordonets egenskaper, vilken vägtrafikanten är skyldig att förutse i trafikhändelserna.

Hurudan däckkännedom kan man kräva av genomsnittsbilisten som en del av skyldigheten att vara förutseende i trafiken? Åtminstone det att däckens prestanda försämras i takt med förslitning speciellt i krävande vinterföre. På samma sätt måste man kunna anta att bilisterna är medvetna om att sommardäck inte fungerar på rätt sätt i vinterföre, konstaterar Nuora.

Tilläggsuppgifter:
Bildäcksförbundets ordförande Jarmo Nuora, tel. 040 557 5690 www.autonrengasliitto.fi
______________

Bildäcksförbundet r.f. är en branschorganisation i närings- och arbetsgivarpolitiska frågor, som värdesätter företagsamhet och samverkan och som grundades 1944. Bildäcksförbundet har 70 medlemsföretag, med sammanlagt 260 verksamhetsenheter. Enligt en gemensam vision köps och underhålls däcken i Finland också i framtiden främst i däckspecialistföretagen.

Back To Top
Search