skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Seurantatiedote – Syksyn ensiliukkailla tarvitaan talvirenkaita

RENGASRATSIOISSA HARVOILLE HUOMAUTETTAVAA

Viime viikolla järjestetyissä rengasratsioissa henkilö- ja pakettiautojen renkaissa todettiin entistä vähemmän puutteita. Autonrengasliiton mukaan urasyvyydeltään huonorenkaisia autoja oli vain kuutisen prosenttia. Ilmanpaineissa ilmeni puutteita vajaalla 4 prosentilla ja talvirenkailla ajeli hieman yli 4 prosenttia autoilijoista.

Autonrengasliitto, Liikenneturva ja poliisi ovat kampanjoineet yhdessä paremman rengasturvallisuuden puolesta säännöllisesti syksystä 1997 lähtien. Kaikkiaan vuosien varrella on tarkastettu tien päällä jo yli 200 000 rengassarjaa. Tämän syksyn kampanjan tueksi rengasratsioita järjestettiin 9.–13.9.2019 kahdeksalla paikkakunnalla.

Kesärenkaiden syyskunto kohenemassa
Tässä yhteenvedossa keskitytään Jyväskylässä, Porissa, Rovaniemellä ja Kuopion seudulla järjestettyihin rengasratsioihin, joissa tarkastettiin renkaiden urasyvyydet, ilmanpaineet ja rengastyyppi yhteensä 2 234 autosta. Lisäksi kampanjan infotilaisuuden yhteydessä Helsingissä pidettiin näytösluonteinen rengasratsia, jossa tarkastettiin 31 autoa.

Tämän syksyn tutkimusotoksessa Etelä-Suomi ei ole lainkaan edustettuna, joten tulokset kuvaavat renkaiden kuntokehitystä vain muun maan osalta. Parillisina vuosina järjestetyistä laajemmista rengasratsioista on laadittu erillinen tutkimusraportti, mutta silloinkaan tutkimusotosta ei ole painotettu vastaamaan autokannan alueellista jakaumaa.

Tutkimusotoksessa huonorenkaisia autoja oli vain 6,4 prosenttia, kun viime syksynä osuus oli vertailupaikkakunnilla 9,2 prosenttia ja koko tutkimusaineistossa 10,3 prosenttia (liite 1). Huonokuntoiseksi luokitellaan kesärengas, jonka urasyvyys on 0–2 mm. Kesärenkaiden minimiurasyvyys on 1,6 mm, mutta turvasuositus sadekelillä on vähintään 4 mm.

Talvirenkaiden kesäkäyttö vähenemässä
Renkaiden ilmanpaineissakin oli puutteita aiempaa vähemmän. Vähintään 0,5 barin paine-eroja samalla akselilla sijaitsevien renkaiden välillä mitattiin 3,7 prosentilla autoista, kun viime syksynä osuus oli 6,9 prosenttia (liite 2). Rengaspaineet vaikuttavat merkittävästi auton ajo-ominaisuuksiin, polttoaineen kulutukseen ja renkaiden käyttöikään.

Talvirenkailla varustettujen autojen osuus oli tämän syksyn rengasratsioissa 4,2 prosenttia, kun se viime syksynä oli 5,2 prosenttia (liite 3). Testitulosten mukaan pohjoisiin olosuhteisiin tarkoitettu kitkarengas ei pärjää sadekelillä edes loppuun kuluneelle kesärenkaalle. Autoilijoita on syytä valistaa jatkossakin keliin sopivasta rengastuksesta.

Märällä kelillä kesärenkaat toimivat selvästi talvirenkaita paremmin, mutta syksyn ensiliukkailla tarvitaan ehdottomasti talvirenkaita. Talvirenkaat kannattaa vaihtaa alle kelin eikä kalenterin mukaan. Tämä on otettu huomioon myös uudessa tieliikennelaissa, jonka myötä talvirengaspakko muuttuu keliperusteiseksi marraskuusta 2020 alkaen.

(kuvateksti:)
Huonorenkaisten autojen osuus syksyn rengasratsioissa on vakiintumassa alle 10 prosenttiin, kun se kuntoseurannan alussa 1990-luvun lopulla oli yli 20 prosenttia.

Lisätiedot:
Kampanjapäällikkö Risto Keskiruokanen, Autonrengasliitto ry, puh. 0400 698 216 www.autonrengasliitto.fi

Liitteet:
Tulokset syksyn rengasratsioissa 2014–2019
Autonrengasliiton kesärengastutkimus 1997–2018 (tutkimusraportti)

Liite 1. Huonorenkaiset autot syksyn rengasratsioissa 2014–2019 (%)
taul1

  • henkilö- tai pakettiauton kuluneimman renkaan urasyvyys 0–2 mm
  • parillisina vuosina koko tutkimusaineiston laajuus 6–9 000 autoa
  • 5–10 vertailupaikkakunnalla tarkastettu vuosittain noin 2 300 autoa

Liite 2. Suuret paine-erot vertailupaikkakunnilla 2014–2019 (%)
taul2

  • samalla akselilla sijaitsevien renkaiden paine-ero vähintään 0,5 baria
  • rengaspaineet tarkastettu vuosittain 5–10 paikkakunnalla n. 2 300 autosta

Liite 3. Talvirenkaiden kesäkäyttö vertailupaikkakunnilla 2014–2019 (%)
taul3

  • henkilö- tai pakettiauton alla talvirenkaat tai sekarengastus
  • rengastyyppi tarkastettu vuosittain 5–10 paikkakunnalla n. 2 300 autosta

 

 

Back To Top
Search