skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Rengasratsioissa entistä vähemmän huomautettavaa – Teillämme yhä 250 000 huonorenkaista autoilijaa

SEURANTATIEDOTE 21.9.2017. Viime viikolla järjestetyissä rengasratsioissa huonokuntoisia renkaita oli enää vain 8 prosentilla autoilijoista. Autokantaan suhteutettuna teillämme liikkuu yhä noin 250 000 huonoilla renkailla varustettua henkilö- tai pakettiautoa. Myös talvirenkaiden käyttö kesäkaudella näyttäisi vähentyneen aiemmista vuosista. Sen sijaan rengaspaineissa todettiin puutteita viime syksyistä enemmän.

Autonrengasliitto Liikenneturva ja poliisi järjestivät neuvontahenkisiä rengasratsioita 11.–15.9.2017 kymmenellä eri paikkakunnalla. Helsingissä, Jyväskylässä, Porissa sekä Kuopion ja Rovaniemen seuduilla tarkastettiin yhteensä 2 484 henkilö- tai pakettiauton renkaat. Tuloksia ei ole painotettu vastaamaan autokannan alueellista jakaumaa.

Huonorenkaisia autoilijoita oli tutkimusotoksessa vain 8 prosenttia, kun viime syksynä vastaava osuus samoilla paikkakunnilla oli 10,9 prosenttia (ks. liite 1). Huonokuntoiseksi luokitellaan rengas, jonka urasyvyys on alle 2,5 mm. Laki edellyttää kesärenkailta vähintään 1,6 millin urasyvyyttä, mutta turvasuositus sadekelillä on vähintään neljä milliä.

Puutteet ilmanpaineissa lisääntyneet

Renkaiden ilmanpaineissa oli puutteita hieman aiempaa enemmän. Vähintään 0,5 barin paine-eroja samalla akselilla sijaitsevien renkaiden välillä mitattiin 5,1 prosentilla autoista, kun viime syksynä osuus oli 2,7 prosenttia (ks. liite 2). Rengaspaineet vaikuttavat merkittävästi auton ajo-ominaisuuksiin, polttoaineen kulutukseen ja renkaiden käyttöikään.

Kampanjapäällikkö Hannu Lintala Autonrengasliitosta kehottaa tarkistamaan rengaspaineet kuukausittain ja säätämään ne kulloisenkin kuormituksen mukaan. ”Autojen teknistyminen ja huoltotoimien itsesuorittamisen vähentyessä myös jäljelle jäävät toimenpiteet jäävät valitettavasti tekemättä. Hyväkuntoinenkaan rengas ei auta, jos siinä ei ole tilanteeseen sopiva ilmanpaine.”

Talvirenkaiden kesäkäyttö vähentynyt

Talvirenkailla varustettujen autojen osuus oli tämän syksyn rengasratsioissa 4 prosenttia, kun viime syksynä osuus oli 4,6 prosenttia (ks. liite 3). Testitulosten mukaan pohjoisiin olosuhteisiin tarkoitettu kitkarengas ei pärjää sadekelillä edes loppuun kuluneelle kesärenkaalle. Autoilijoita on syytä valistaa jatkossakin keliin sopivasta rengastuksesta.

Syksyn nopeasti vaihtuvat kelit tuovat haasteita rengasvalintoihin. Alkusyksyn sadekeleihin autoilijoita kehotetaan varustautumaan kunnollisilla kesärenkailla. ”Pelkkä talvirenkaiden vaihtaminen ajoissa ei aina auta, jos ei muista varautua pidempiin jarrutusmatkoihin ja heikompaan liikkeellelähtökykyyn. Ensiliukkaat yllättävät ja vaativat erilaisen asenteen ja ajotavan, Lintala muistuttaa.

Lisätietoja:
Kampanjapäällikkö Hannu Lintala, Autonrengasliitto ry, puh. 020 790 0883
www.autonrengasliitto.fi tai www.rengasratsia.fi

Liitteet:    Tulokset rengasratsioista 11.9.–15.9.2017

Liite 1. Huonorenkaiset autot rengasratsioissa 11.–15.9.2017
seuranta2

Liite 2. Suuret paine-erot syksyn rengasratsioissa 2007–2017 (%)
seuranta3
* Samalla akselilla sijaitsevien renkaiden paine-ero vähintään 0,5 baria.

Liite 3. Talvirenkaat syksyn rengasratsioissa 2006–2017 (%)
seuranta4

Lähde: Kesärenkaiden kuntoseuranta vertailupaikkakunnilla (Autonrengasliitto)

Back To Top
Search