skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Kausitiedote 4/2017 – Rengasala suosittelee yhdistelmämallia

TALVIRENKAITA KÄYTETTÄVÄ KALENTERIN JA KELIN MUKAAN

Lausuntokierroksella olevan tieliikennelain esitysluonnoksen mukaan talvirenkaita olisi käytettävä marras-maaliskuun aikana vain, jos sää tai keli sitä edellyttää. Rengasalan teknisen foorumin mielestä talvirenkaiden käyttö pitäisi olla pakollista jo lokakuun ensiliukkailla, jonka lisäksi tulisi säilyttää kalenteriin sidottu käyttövelvoite joulukuun alusta helmikuun loppuun.

Hallituksen esitysluonnos parantaisi liikenneturvallisuutta marras- ja maaliskuussa, sillä nykysääntö sallii kesärenkaat silloin liukkaallakin kelillä. Toisaalta se mahdollistaisi kesärenkailla ajamisen talvikuukausina, jos sää tai keli ei edellyttäisi talvirenkaiden käyttöä. Märällä asfaltilla kesärenkaat toimivat tunnetusti talvirenkaita paremmin.

Keliin sidotun sääntelymallin ohella lainvalmistelussa arvioitiin myös vaihtoehtoa, jossa voimassa olevaan talvirenkaan käyttösääntöön yhdistettäisiin talvikeliin sidottu ajanjakso. Nykyisen lainsäädännön mukaan henkilö- ja pakettiautoissa on käytettävä joulu-helmikuussa urasyvyydeltään vähintään 3,0 mm:n talvirenkaita kelistä riippumatta.

Yhdistelmämalli lisäisi liikenneturvallisuutta
Rengasalan toimijat suhtautuvat liikenneturvallisuussyistä kriittisesti Ruotsista kopioidun talvirengaspakon soveltuvuuteen Suomen oloihin. ”Pelkästään keliin sidottu talvirengaspakko sisältää paljon tulkinnanvaraa ja riskitekijöitä. Suurin osa autoilijoista kantaisi varmasti vastuunsa asianmukaisesti, mutta jotkut riskikuljettajat voisivat vaarantaa liikennettä omilla sääntötulkinnoillaan”, tekninen päällikkö Kai Niemi Bridgestonelta arvelee.

Rengasalan tekninen foorumi ehdottaa harkittavaksi yhdistelmämallia, jossa kalenteriin sidotun ehdottoman talvirengaspakon lisäksi talvirenkaita olisi käytettävä loka-marraskuussa ja maalis-huhtikuussa talvikelin vallitessa. ”Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranisi, kun läpi talven ajettaisiin tasalaatuisilla renkailla. Tämä ei toisi myöskään mullistavia muutoksia ihmisten tottumuksiin”, Niemi perustelee.

Renkaanvaihtoon malttia ja huolellisuutta
Nastarenkaita saa tänä keväänä käyttää kalenterin mukaan 24.4. asti. Renkaanvaihdon ajoituksessa kannattaa ajatella ensisijaisesti liikenneturvallisuutta, vaikka kyse on toisaalta teiden kunnosta ja ilmanlaadusta. Yöpakkasten myötä Etelä-Suomessakin saattaa yhä esiintyä kuuraa ja yllättävää liukkautta. Lisäksi on syytä varautua siihen, että huhtikuussa nopeatkin kelimuutokset ovat mahdollisia.

Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora kehottaa autoilijoita valmistautumaan renkaanvaihtoon huolellisesti. ”Kesärenkaiden urasyvyydet ja ilmanpaineet tulisi tarkastaa jo ennen renkaanvaihtoa. Varmista myös, että käyttämäsi ilmanpainemittari, tunkki ja pyörän avaamiseen tarvittavat välineet ovat asianmukaiset. Mikäli epäröit, asiantunteva rengasliike auttaa sinua mielellään.”

Lisätiedot:
Kai Niemi, rengasalan tekninen foorumi/Bridgestone Finland Oy, puh. 050 590 1695
Jarmo Nuora, Autonrengasliitto ry, puh. 040 557 5690
www.autonrengasliitto.fi
__________
Rengasalan tekninen foorumi on rengasalan asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on määritellä toimialan yhteiset viestit keskeisissä rengasasioissa. Teknisessä foorumissa ovat edustettuina Autonrengasliitto ry, Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj ja Oy Suomen Michelin Ab. Puheenjohtajana toimii Juha Mustakangas Autonrengasliitosta.

Back To Top
Search