+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
JA902083

Uppföljningsinfo – Den varma sommarens inverkan mindre än väntat

SOMMARDÄCKENS HÖSTSKICK HAR STABILISERATS

I däckratsiorna som arrangerades i början av september visade det sig att sommardäckens skick var bättre än väntat trots den rekordvarma sommarperioden. Enligt förhandsuppgifterna från jämförelseorterna påträffades dåliga däck på knappt 9 procent av bilarna. 4 procent hade brister i däckens lufttryck och med vinterdäck körde cirka 5 procent av bilisterna.

Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen arrangerade tillsammans informativa däckratsior på 30 olika orter 10.-14. september. I ratsiorna kontrollerades däcken på sammanlagt cirka 6 000 person- och paketbilar. Sedan hösten 1997 har man i däckratsiakampanjerna kontrollerat redan över 200 000 däckserier.

Kampanjchef Hannu Lintala konstaterar att däckratsiorna har arrangerats i god anda. Denna gång uppnådde vi inte helt det antal kontrollerade bilar som var målsättningen för kampanjen. ”Bilisterna förhåller sig ytterst positivt till upplysningsverksamhet av detta slag. I konsumentenkäten som gjordes senaste vår, ansåg hela 84 procent av bilisterna att kampanjen var nyttig som befrämjare av trafiksäkerheten”.

Däcktrycket under bättre kontroll

I denna sammanfattning redogörs för resultaten av däckratsiorna som arrangerades i Helsingfors, Jyväskylä, Björneborg, Rovaniemi och i Kuopio med omnejd. Förutom mönsterdjupet kontrollerades också däcktryck och däcktyp på totalt 1 891 bilar. Resultaten på jämförelseorterna ger en antydan om sommardäckens skick också på riksplanet.

Det insamlade undersökningsmaterialet visade att dåliga däck förekom på endast 8,7 procent av bilarna medan motsvarande andel senaste höst på samma jämförelseorter var endast 0,7 procentenheter större (se bilaga 1). I  sommardäcksundersökningen klassificeras en bil vars mest slitna däcks mönsterdjup är 0–2 mm, som bil med dåliga däck. Lagens minimikrav på sommardäckens mönsterdjup är 1,6 mm, men säkerhetsrekommendationen i vått väglag är minst 4 millimeter.

I år påträffades en aning mindre bristfälligheter i däcktrycken än tidigare. Minst 0,5 bars skillnader i lufttrycket på däck, som befann sig på samma axel, påträffades hos 4,0 procent eller 1,1 procentenheter mindre än senaste höst (se bilaga 2). Däcktrycket inverkar väsentligt på bilens köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens användningstid.

Ökning av andelen vinterdäck i sommartrafiken

I däckratsiorna innevarande höst påträffades vinterdäck hos 5,1 procent av bilarna medan andelen förra hösten var 1,1 procentenheter mindre (se bilaga 3). Enligt blötförestesterna är ett för nordiska vinterförhållanden avsett dubbfritt vinterdäck i blötföre sämre än ett helt utslitet sommardäck. Det är skäl att även i fortsättningen påminna bilisterna om vikten av att förse sig med däck enligt väglag.

I blötföre presterar sommardäcken klart bättre än vinterdäcken, men i höstens första halka behövs absolut vinterdäck. ”Det lönar sig att byta till vinterdäck enligt föret och inte enligt kalendern. Detta har också beaktats i den nya vägtrafiklagen, som träder i kraft år 2020”, påminner Lintala.

(bildtext:) Andelen bilar med dåliga däck i höstens däckratsior håller på att stabiliseras runt 10 %, då andelen i början av uppföljningsperioden i slutet på 1990-talet var över 20 %.

Tilläggsuppgifter:
Kampanjchef Hannu Lintala, Bildäcksförbundet r.f., tfn 020 790 0833 www.autonrengasliitto.fi

Bilagor:
Uppföljning av sommardäckens skick i höstens däckratsior 2014 – 2018
Bildäcksförbundets sommardäcksundersökning 1997 – 2016 (undersökningsrapport)

Bilaga 1. Bilar med dåliga däck i däckratsiorna 2014–2018 (%)
kuva7 0918sve

  • person- eller paketbil, vars mest slitna däcks mönsterdjup är 0–2 mm
  • åren 2015 och 2017 arrangerades däckratsior på endast 5–10 jämförelseorter
  • åren 2014 och 2016 är hela undersökningsmaterialet cirka 9 000 bilar
  • undersökningsrapporten från däckratsiorna hösten 2018 publiceras hösten 2019

Bilaga 2. Stora däcktrycksskillnader på jämförelseorterna 2014–2018 (%)
kuva8 0918sve

  • skillnaden i däcktrycket minst 0,5 bar på däcken på samma axel.
  • däcktrycket har kollats årligen på 5–10 orter på cirka 2 000 bilar

Bilaga 3. Bruk av vinterdäck på jämförelseorterna 2014–2018 (%)kuva9 0918 sve

  • person- eller paketbil med vinterdäck eller med både vinter- och sommardäck
  • däcktyp har kollats årligen på 5–10 orter på cirka 2 000 bilar

 

 

Sök