+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Undersökningssammandrag – Bildäckförbundets sommardäcksundersökning 1997- 2016:

FÖRBÄTTRING I SOMMARDÄCKENS HÖSTSKICK

Förbättringen i det ekonomiska läget och konsumenternas förstärkta framtidstro börjar så småningom synas även på vägarna. I däckratsiorna hösten 2016 var sommardäckens höstskick bättre än någonsin tidigare i uppföljningens 20-åriga historia. Endast var tionde bilist kör numera med dåliga däck medan andelen som värst var närmare 25 procent.

Sedan hösten 1997 har sommardäckens kondition på person- och paketbilar i Finland undersökts i samband med däckratsiorna som arrangerats av Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen. Däcken har under årens lopp kontrollerats på 186 697 person- och paketbilar. Mönsterdjupet har under uppföljningen mätts på nästan 750 000 enskilt däck.

Hösten 2016 arrangerades däckratsiorna, efter ett mellanår, åter en gång i stor omfattning runt om i landet. Under kampanjveckan 12.-16.9. kontrollerades totalt 8 748 person- och paketbilars däck på 45 olika orter. Uppmärksamhet fästes huvudsakligen igen vid däckens mönsterdjup. En bil vars mest slitna däcks mönsterdjup är 0–2 mm klassificeras som bil med dåliga däck.

Var tionde bilist kör med dåliga däck

Hösten 2016 körde endast 10,5 procent av bilisterna med dåliga däck, vilket är mindre än någonsin tidigare under hela uppföljningens historia. Andelen bilar med dåliga däck var hösten 2016 hela 4,8 procentenheter mindre än två år tidigare. Andelen bilister som körde med olagliga däck, dvs med däck vars mönsterdjup var under 1,6 mm, utgjorde endast 2 %.

I relation till hela bilparken var cirka 309 000 person- och paketbilar på fastlandet försedda med dåliga sommardäck år 2016. Detta betyder att andelen bilar med dåliga däck också antalsmässigt var mindre än någonsin tidigare trots att bilparken vuxit. Vid utgången av år 2016 uppgick antalet registrerade person- och paketbilar till över 3,7 miljoner, av vilka 2 940 808 bilar var i trafikbruk.

De regionala skillnaderna har minskat under uppföljningsperioden

År 2016 varierade andelen bilar med dåliga däck landskapsvis mellan 8,1 och 24,4 procent. De regionala skillnaderna i sommardäckens höstskick har, med ett par undantag, tydligt minskat under uppföljningen. Undersökningsmaterialet har inte vägts att motsvara bilparkens regionala fördelning.

I landskapsjämförelsen utmärkte sig Norra Karelen, Birkaland och Norra Österbotten som landskap med det minsta antalet dåliga däck. Med de sämsta däcken körde man igen i Sydösterbotten, på Åland och i Egentliga Finland. Under årens lopp har den största förbättringen skett i Lappland där kampanjerna varit livligast.

Insikten om däckens dåliga skick fortfarande bristfällig

Mången bilist kör sina däck i dåligt skick omedvetet. Hösten 2016 var endast var fjärde (27 %) bilist som körde med dåliga däck medveten om skicket på sina däck. De flesta av dem som kör med dåliga däck kan därför inte anpassa sitt körsätt efter däckens skick och utgör således en verklig riskgrupp i trafiken.

På sju orter kontrollerades utöver mönsterdjupet också däcktyperna och däckens lufttryck.
I urvalet som omfattade 2 353 bilar påträffades vinterdäck på 4 procent av bilarna, stora skillnader i däcktrycken konstaterades på 4,3 procent och dåliga däck hos 10,8 procent av bilisterna. Minst en med däcken relaterad brist konstaterades på cirka var sjätte (17,4 %) bil.

Hösten 2017 arrangerades däckratsiakampanjen med tonvikt på information utan omfattande däckratsior. I de fåtaliga däckratsiorna förra hösten insamlades dock värdefulla uppgifter om utvecklingen av däckens skick.

Källa:     Sommardäcksundersökningen 1997–2016. Person- och paketbilsdäckens skick i höstens däckratsior (Bildäcksförbundet r.f., 2017)

 

Sök