+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
_DSC1177
dackratsiabroschyrsidan

DÄCKRATSIA

Bakgrund 

Sedan hösten 1997 har Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och Polisen i samverkan arrangerat en årligen återkommande övervaknings- och informationskampanj med fokus på person- och paketbilars sommardäck. Däckratsiakampanjerna har på ett effektivt sätt fått bilisterna att fästa uppmärksamhet vid däckens höstskick. Däckens skick har väsentligt förbättrats under årens lopp. Kampanjen hör till European Road Safety Charter, som är en del av EU:s trafiksäkerhetsprogram. Läs mera

Däckratsia 1997-2018
Sommardäcksundersökningsrapport 1997 – 2016
Tassar enligt väglag, affish
Håller dina tassar? -affish

DÄCKRATSIA 2018

Kampanjtransparenter 2018

KAMPANJBESKRIVNING 2018
Kampanjens namn och undertecknare

”Däckratsia 2018” – säkerhetskampanj
Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och Polisen

Tema och slogans
”Kolla däcken i tid”, som betonar bilistens eget ansvar.
”Känn dina däck och förhållandena” och ”Däckratsia: fordonet under kontroll”

Målsättningar  

> att påminna om däckens säkerhetsbetydelse i höstens blötfören
> att aktivera bilisterna att kolla däckens skick och lufttryck regelbundet
> att få bilisterna att köra med trygga däck som lämpar sig för rådande väglag

Budskap
1.    Säkerhetsrekommendation på minst 4 millimeters mönsterdjup vid vått väglag
2.    Förse bilen med däck som lämpar sig för rådande väglag
3.    Kontrollera däckens lufttryck minst en gång i månaden
4.    Bra kvalitet på däcken hjälper inte, om föraren tar risker
5.    Returnera gamla däck kostnadsfritt till återvinning

Kampanjhelhet
Polisen och Bildäcksförbundet arrangerar som en central del av kampanjen informativa däckratsior på 40 – 50 orter. Förutom däckens mönsterdjup kontrolleras också på 5 orter däckens lufttryck, när däck-trycket senast kontrollerats och däcktyp. Därtill görs sommardäcksundersökning. Polisen fäster under kampanjveckan uppmärksamhet på däckens skick i samband med den normala trafikövervakningen.

Trafikskyddet och Bildäcksförbundet sköter informationsverksamheten regionalt och på riksplanet. Till stöd för informationsverksamheten används sommardäcksundersökningens 2016 resultat samt de färskaste undersökningsresultaten gällande däckrisker och blötförestest.

Tidtabell

  • v 36 (3.9.–9.9.)  – TV-infoinslag
  • må 5.9. – Kampanjens förhandsinfo
  • må 10.9. kl 10 Rikspressinfo i Helsingfors
  • v 37 (10.9.–14.9.) Informativa däckratsior
  • 10.9.- 14.9. Regionala pressträffar
  • 10.9.- 14.9. Lokala pressträffar

Uppföljning
Effekten av kampanjen följs upp genom att granska kvantiteten och kvaliteten av kampanjens mediepublicitet samt hur sommardäcksundersökningen utfallit. Hur väl samarbetet fungerat mellan kampanjens parter bedöms i efterhand i uppföljningsdiskussioner mellan parterna.

Kampanjansvariga
Kampanjledning och koordinering: Hannu Lintala och Östen Brännäs (Bildäcksförbundet, BDF)
Ratsiaförberedelser och realisering: lokalpolisen och BDF:s regionansvariga och ratsiachefer
Riksomfattande mediekontakter: Jouko Lahti (JL Interaction)
Expertutlåtanden: Hannu Lintala och Jarmo Nuora (BDF)
Lokala mediakontakter: Trafikskyddets distriktsbyråer och BDF:s regionansvariga och ratsiachefer

Sök