+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
108
dackratsiabroschyrsidan

DÄCKRATSIA

Bakgrund 

Sedan hösten 1997 har Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och Polisen i samverkan arrangerat en årligen återkommande övervaknings- och informationskampanj med fokus på person- och paketbilars sommardäck. Däckratsiakampanjerna har på ett effektivt sätt fått bilisterna att fästa uppmärksamhet vid däckens höstskick. Däckens skick har väsentligt förbättrats under årens lopp. Kampanjen hör till European Road Safety Charter, som är en del av EU:s trafiksäkerhetsprogram. Läs mera

Däckratsia 1997-2016
Sommardäcksundersökningsrapport 1997 – 2014
Tassar enligt väglag, affish
Håller dina tassar? -affish

DÄCKRATSIA 2017

Kampanjbroschyr 2017
Kampanjtransparenter 2017


KAMPANJBESKRIVNING 2017
Kampanjens namn och undertecknare

”Däckratsia 2017” – informationskampanj
Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och Polisen

Tema och slogans
”Kolla däcken i tid”, som betonar bilistens eget ansvar.
Var medveten om däckens skick och förhållandena och ”Däckratsia: fordonet under kontroll”

Målsättningar  

> att påminna om däckens säkerhetsbetydelse i höstens blötfören
> att aktivera bilisterna att kolla däckens skick och lufttryck regelbundet
> att få bilisterna att köra med trygga däck som lämpar sig för rådande väglag

Budskap
1.    Säkerhetsrekommendation på minst 4 millimeters mönsterdjup vid vått väglag
2.    Förse bilen med däck som lämpar sig för rådande väglag
3.    Kontrollera däckens lufttryck minst en gång i månaden
4.    Bra kvalitet på däcken hjälper inte, om föraren tar risker
5.    Returnera gamla däck kostnadsfritt till återvinning

Kampanjhelhet
”Däckratsia 2017” – informationskampanjen arrangeras utan omfattande däckratsioor och sommardäcksundersökning. Trafikskyddet och Bildäcksförbundet sköter informationsverksamheten lokalt och på riksplanet.

Till stöd för informationsverksamheten arrangerar polisen och Bildäcksförbundets medlemsföretag informativa däckratsior i Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Björneborg och Rovaniemi. Därtill fäster polisen uppmärksamhet på däckens skick i samband med den nomala trafikövervakningen.

Tidtabell

  • v 36 (4.9.–10.9.)  – TV-infoinslag
  • må 4.9. – Kampanjens förhandsinfo
  • må 11.9. kl 10 Rikspressinfo i Helsingfors
  • v 37 (11.9.–15.9.) Informativa däckratsior
  • 11.9.- 15.9. Regionala pressträffar
  • 11.9.- 15.9. Lokala pressträffar

Uppföljning
Effekten av kampanjen utreds med hjälp av sommardäcksundersökning, mediapublicitet och konsumentundersökning. Hur väl samarbetet fungerat mellan kampanjens parter bedöms i efterhand i uppföljningsdiskussioner. Kampanjen utvecklas enligt respons och behov.

Kampanjansvariga
Kampanjledning och koordinering: Hannu Lintala och Östen Brännäs (Bildäcksförbundet, BDF)
Ratsiaförberedelser och realisering: lokalpolisen och BDF:s regionansvariga och ratsiachefer
Riksomfattande mediekontakter: Jouko Lahti (JL Interaction)
Expertutlåtanden: Hannu Lintala och Jarmo Nuora (BDF)
Lokala mediakontakter: Trafikskyddets distriktsbyråer och BDF:s regionansvariga och ratsiachefer

Sök